Circle K lanserar Kindness Day för att uppmärksamma hot och trakasserier

hivw3c9jzblhglbyhe6e_kopia.jpg

 

Hot och trakasserier är ett utbrett branschproblem inom serviceindustrin. Som ett led i att uppmärksamma problemet och att samtidigt värna om sina medarbetares säkerhet och hälsa, håller Circle K Kindness Day den 25e januari. Dagen är ett av flera initiativ för att minimera förekomsten av hot och trakasserier på arbetsplatsen. 

Enligt en intern undersökning som Circle K låtit genomföra 2022, har varannan medarbetare på station utsatts för någon form av diskriminerande behandling av kunder, där de vanligaste orsakerna är kopplat till kön (57 procent), ålder (20 procent) och etnisk tillhörighet (15 procent). Problemet är inte nytt för branschen, men när resultatet av undersökningen kom, med tillhörande berättelser från medarbetare, så ville Circle K lyfta frågan högre på agendan – inte bara internt utan även uppmana resten av branschen att ta krafttag.

- All form av kränkande behandling är fullständigt oacceptabelt och det är dags att hela branschen är transparenta med problemet och talar öppet om det. Vi vill vara en del av lösningen, och Kindness Day ska primärt ses som en ögonöppnare och diskussionsstartare för bransch och allmänhet, inte en lösning i sig. Utan alla fantastiska människor som dagligen ger oss service skulle Sverige inte fungera, och de ska aldrig mötas med annat än respekt och vänlighet, säger Tomas Sköldulf, HR Direktör på Circle K Sverige.

På Circle K arbetar man i många led för att hantera, åtgärda och minimera förekomsten av hot, trakasserier och diskriminering. Bland annat finns en långtgående handlingsplan, dels för att proaktivt minska förekomsten, dels för reaktiv hantering när något inträffar. Dessutom tränas samtliga stationsmedarbetare och ledare kontinuerligt i hantering och förebyggande arbete och man har satt in en stödlinje för såväl utsatt personal som för ledare som behöver råd och hjälp i hantering av ärenden. Slutligen finns tydlig kommunikation i butikerna att kränkande behandling polisanmäls.

- Det finns inget viktigare än våra medarbetares säkerhet och trygghet och vi har arbetat länge med det här. Alla förtjänar en arbetsplats fri från verbala och fysiska övergrepp. Jag vill dock poängtera att det är en minoritet av kunderna som missköter sig, medan den stora majoriteten av våra kunder är fantastiska, alla dagar, året om.

Kindness Day hålls på samtliga Circle Ks stationer runt om i Europa för att minimera förekomsten av trakasserier mot medarbetarna. Kampanjens övergripande syfte är att peka på ett problem som inte bara är branschgemensamt – utan även gäller serviceindustrin i hela Europa. 


Convenience Stores Sweden

08 - 505 970 30Kontakt

    Pressrum    |    Nyhetsarkiv    |   Rapporter och länkar |  Convenience Stores Index 

Convenience Stores Sweden AB  |  Artillerigatan 6, 1 tr  |  114 51 Stockholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.