Skip to main content

Det allvarliga ekonomiska läget måste beaktas i årets avtalsrörelse

cb3ed266-bfbf-4763-aae5-81d662177fd4-w_576_h_2000.jpg

 

Svensk Handel och Handelsanställdas förbund har växlat yrkanden och därmed har förhandlingar inletts om nya kollektivavtal för anställda inom butiker, lager och e-handel. Rimliga löneökningar, oförändrade ingångslöner och ökade möjligheter att premiera de som utvecklas i arbetet är tre av Svensk Handels viktigaste krav i årets avtalsrörelse.

- Lågkonjunkturen har redan slagit mot handeln. Branschen står i en perfekt storm där kostnaderna ökar samtidigt som marginalerna minskar. Detta måste beaktas när förhandlingarna nu inleds. Löneökningarna får inte vara för höga och industrins märke måste värnas, säger Sofia Larsen, vd på Svensk Handel.

Handeln är näringslivets största arbetsgivare. I dessa tuffa tider är det viktigare än någonsin att handelsföretag runt om i landet ges möjlighet att även fortsatt kunna vara jobbskapare. Därför vill Svensk Handel hålla ingångslönerna, alltså den lön som en arbetsgivare lägst måste betala vid nyanställning, oförändrade i årets avtalsrörelse.

 

b70c72a2-2414-4e05-97c6-c5d95d008237-w_576_h_2000.jpg

Sofia Larsen, vd på Svensk Handel

 

- Vi vill inte höja trösklarna till arbetsmarknaden ytterligare. I stället vill vi öka anställdas möjligheter att göra lönekarriär och samtidigt förbättra företagens möjligheter att särskilt premiera dem som utvecklas i arbetet, säger Ola Axelsson, förhandlingschef på Svensk Handel.

Handeln är en bransch i ständig förändring och med högt utvecklingstempo. Ytterst måste alla verksamheter förhålla sig till kundernas köpbeteenden. Därför är bemanningsmöjligheterna av avgörande betydelse för handelns företag.

- Försäljningen kan variera kraftigt mellan olika tider på dagen, olika veckodagar, och olika delar av året. Det är viktigt att säkerställa anställningsformer och schemaläggningsregler som möjliggör bemanning utifrån verksamheternas förutsättningar, säger Ola.

Svensk Handels avtalskrav i korthet:

  • Löneökningar som följer det märke som industrins parter sätter.
  • Oförändrade ingångslöner för att inte höja tröskeln för nyanställningar och för att möjliggöra lönekarriär.
  • Möjlighet för arbetsgivaren att fördela en större del av löneutrymmet till anställda som utvecklas i arbetet.
  • Anställningsformer och schemaläggningsregler som möjliggör bemanning utifrån verksamheternas förutsättningar.

 

ef42790b-fdc5-40d4-98d1-b82bf517d142-w_576_h_2000.jpg

Ola Axelsson, förhandlingschef på Svensk Handel

Bilder: Svensk Handel