Skip to main content

Besök i riksdagen med Företagarna

image0.jpeg

 

Förra veckan var Butikerna/CSS i riksdagen tillsammans med Företagarna för årets första branschförbundsmöte. Vi träffade politiker från olika partier och representanter från Företagarna. Syftet med mötet var att lyfta frågor som handlar om att förenkla regler för företagare samt fler satsningar på företag.

Dagen inleddes med en gemensam lunch i riksdagens matsal. Efter det mötte vi upp riksdagspolitikern Camilla Brodin (Kd). Hon guidade oss runt i riksdagshuset så vi fick se inte bara lokalerna i det nya rikdsagshuset, utan också de fina lokalerna som ligger i gamla riksdagshuset.

 

image2.jpeg 

Camilla Brodin (Kd), till höger,  guidade runt i riksdagshuset.

 

Därefter var det dags för ett panelsamtal med politiker från olika partier. Det var i första hand politiker från näringsutskottet. Närvarade gjorde:

- Elisabeth Thand Ringqvist (c) – Vice ordförande näringsutskottet
- Daniel Venu Velasquez (s) - Suppleant i näringsutskottet
- Camilla Brodin (kd) – Gruppledare och ledamot i näringsutskottet
- Anna af Silén (m) - Ordförande företagsrådet.

 

 image3.jpeg

Anna af Silén, Camilla Brodin och Daniel Venu Velasquez svarade på frågor.

 

Vår grupp består av representanter från drygt tio branschförbund där Butikerna/Convenience Stores Sweden är ett. Alla var dock inte på plats just idag. En hel del frågor ställdes från deltagarna och vi pratade mycket om vikten av att förenkla regler för företagare, Vi diskuterade också  fler satsningar på företag. Närvarande politiker redogjorde för sina åsikter kring de frågor som lyftes, vilket egentligen var det huvudsakliga syftet med samtalet.

Vi fick sedan möjlighet att träffa och lyssna på delvis nya personer på Företagarna:

- Pernilla Norlin, samhällspolitisk chef 

- Jennie Albinsson, hållbarhetsexpert

- Erik Östman, expert regelförenkling  

De presenterade sig själva och vilka frågor de arbetar med nu under det kommande halvåret. Möjlighet gavs att ställa frågor även till dem. Därefter var dagen slut, men diskussionerna fortsatte på en tidig after work på stan. Vi får med all säkerhet möjlighet att återkomma till de frågor och ämnen som lyftes under dagen. 

Text: Ann Hedlund

Foto: Företagarna

 

image4.jpeg