Skip to main content

Skadeverkningarna ska jämföras med varandra

colourbox27306849_kopia.jpg

 

Regeringen har beslutat att ändra uppdraget till Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) vad gäller att sammanställa och tillgängliggöra kunskap om olika tobaks- och nikotinprodukters skadeverkningar. 

I den gemensamma redovisningen av uppdraget, som myndigheterna ska lämna senast den 30 juni i år, ska olika produkters skadeverkningar beskrivas i relation till varandra. Redovisningen ska göras utifrån tillgänglig kunskap som vilar på vetenskaplig grund.

Uppdraget innebär alltså att man vill att politiken tar hänsyn till de varierande skadeverkningar som olika tobaks- och nikotinprodukter kan orsaka,  och att de jämföras med varandra. Något som kan anses vara en framgång ur ett skademinimeringsperspektiv.

Här kan du läsa regeringens beslut i sin helhet. 

 

skarmavbild_2023-01-30_kl._19.18.33.png