Skip to main content

Besök på Philip Morris forskningsanläggning

skarmavbild_2023-04-25_kl._15.20.23.png

Forskningsanläggningen i i Neuchâtel.

 

Vi har besökt Philip Morris Internationals forskningsanläggning i i Neuchâtel i Schweiz. Vi fick ta del av den senaste utvecklingen inom tobaksområdet, och den går snabbt nu. Forskningen satsar på rökfria alternativ, och andelen som röker dagligen i Sverige har minskat sedan 2004 och är numera under sex procent. 

Convenience Stores Sweden bjöd nyligen in till en inspirationsträff på ämnet " En tobaksindustri i förändring". Uppslutningen på träffen var stor, och det är en intressant utveckling inom denna kategori som många vill veta mer om. Och det gäller att hänga med, för utvecklingen går fort framåt. Tobaksbranschen är på väg att bli en högteknologisk bransch med forskare och ingenjörer bland de anställda. Besöket på forskningsanläggningen i Neuchâtel gav ökad förståelse för både utveckling och produkter. 

Det är framförallt i de yngsta åldersgrupperna som man ser den lägsta andelen dagligrökare. Bland 16-29 år och 30-44 år har Sverige redan uppnått målet om en rökfri generation med en daglig rökning under fem procent. I åldersgrupperna 45-64 år och 65-84 år är det en större andel som röker dagligen, sju respektive åtta procent.

Snuset har ofta angetts som en bidragande förklaring till den låga andelen dagligrökare, inte minst bland männen som historiskt föredragit snus framför cigaretter. Idag finns det betydligt fler rökfria alternativ som tobaksfritt snus, e-cigaretter och system för uppvärmd tobak, så kallad Heat Not Burn. Dessa har bidragit till att dagligrökningen hos kvinnor nått ner till samma nivå som hos männen.

 

skarmavbild_2023-01-30_kl._19.17.43.png

Bild: Philp Morris International

 

- Det bästa är givetvis att aldrig börja med tobak eller nikotin överhuvudtaget. Och om du börjar så är det bästa du kan göra att sluta. Men för de rökare som annars skulle fortsätta röka cigaretter så är rökfria alternativ ett bättre val, säger Claude Guiron, Nordisk forskningsdirektör på Philip Morris.
 
Philip Morris International har investerat mer än 10 miljarder USD i forskning, utveckling och produktion av rökfria alternativ. Claude Guiron lyfter fram att idag går 99 procent av Philip Morris forskningsbudget till de rökfria alternativen, så det är ett stort skifte för industrin.
 
- Idag är det över 25 miljoner som använder IQOS världen över och av dessa är det 18,5 miljoner som helt gått över till IQOS och slutat med cigaretter, säger Guiron.

 

skarmavbild_2023-04-25_kl._15.35.25.png

Bengt Hedlund, Robert Noord, Stefan Mathisson, Claude Guiron och Richard Wernemar.

 

Att tobaksbolagens egen forskning ger stöd för att rökfria alternativ är ett bättre alternativ än fortsatt rökning är kanske inte förvånande, men också den oberoende forskningen ger stöd för att de rökfria alternativen kan gynna folkhälsan och hjälpa rökarna bort från cigaretterna. 
 
Cochrane, ett internationellt nätverk med bland annat forskare från 190 länder och med huvudkontor i Storbritannien, har till exempel gått igenom sammanlagt 78 studier som tittat på hur effektiva e-cigaretter är för att få folk att sluta röka. Studierna omfattar sammanlagt 22 052 rökare. Länk hittar du längst ner. 
 
Bland de slutsatser som dras är att rökare är mer benägna att sluta röka genom att använda e-cigaretter jämfört med mediciner för rökavvänjning eller e-cigaretter utan nikotin. Av 100 rökare som använder e-cigaretter är det 8-12 som lyckats sluta röka helt jämfört med andra rökavvänjningsprodukter där det är 6 av 100. Endast 4 av 100 klarar det helt utan stöd. 

Förutom undertecknad och Claude Guiron så var också följande personer med på besöket i Neuchâtel: Stefan Mathiesson (Vejp-kollen),  Robert Noord (Communication Manager Sweden PMI) samt Richard Wernemar (General Manager Sweden PMI).

Text: Bengt Hedlund, vd Convenience Stores Sweden

https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD010216.pub7/full?utm_source=miragenews&utm_medium=miragenews&utm_campaign=news