Skip to main content

Convenience-branschen i en lågkonjunktur

skarmavbild_2023-05-04_kl._17.33.54.png

 

Årets tredje CSS Meeting för Inspiration handlade om vår bransch i en kommande lågkonjunktur. Vi fick träffa Emma Hernell, vd på HUI, Julia Olsson, Orkla Confectionary and Snacks och Daniel Lundh och Roland Brimow, Lifvs och Storekey.

Emma Hernell från HUI inledde med att visa att handeln totalt, även hotell och restaurang, haft en kontinuerlig tillväxt i fasta priser ända sedan fastighetskrisen i början av 1990-talet. Undantaget är hotell och restaurang som föll kraftigt under början av pandemin, för att sedan stiga kraftigt igen under slutet av pandemin. Ser vi till conveniencehandeln så steg försäljningen under 2022, samtidigt som inflationen började klättra uppåt. 

 

skarmavbild_2023-05-04_kl._17.32.05.png

Grå=Convenience Stores Index. Röd=KPI. Bild: HUI

 

Nu ser vi att även vår bransch märker av stigande inflation och tappar försäljning i fasta priser. Under hela 2022 har vi också sett att hushållen sett mer och mer pessimistiskt på både sin egen ekonomi och på den svenska ekonomin. Under början av 2023 stiger dock hushållens syn svagt.

För att illustrera hur inflation och stigande räntor drabbar ett normalhushåll så berättade Emma att under början av 2023 så tappade ett hushåll 1700 SEK/mån pga stigande räntor och 4500 SEK/mån pga stigande priser och därmed lägre reallön.

 

skarmavbild_2023-05-04_kl._17.35.57.png

Ökad otrygghet påverkar handeln negativt. Bild: HUI

 

En annan trend är att både kvinnor och män (fast mest kvinnor) känner ökad otrygghet att gå ut sena kvällar i sitt eget bostadsområde. Detta påverkar också handeln negativt. Intresset för hållbarhetsfrågor minskar också när ekonomin i hushållen blir mer pressad.

Emma visade slutligen att idag har 35 procent av befolkningen i Sverige växt upp med digitala lösningar och det kommer att stiga till 43 procent år 2030. Detta leder bland annat till att fler digitala lösningar används inom handeln och också att andelen Q-commerse ökar, det vill säga andelen kunder som är beredda att betala extra för att få varan levererad på ett specifikt sett.

 

skarmavbild_2023-05-04_kl._17.30.21.png 

Våga tänka om och tänka nytt. Bild: Orkla

 

Efter Emma fick vi träffa Julia Olsson från Orkla Confectionary and Snacks. Hon inledde med att berätta att Orkla arbetar med att ”Göra de små stunderna större”. Med en portfölj som innehåller allt det goda i livet delar Orkla C&S hur de sätter fokus på de trygga upplevelserna under rådande lågkonjunktur.” 

Julia berättade att snacks är något man gärna unnar sig i oroliga tider, det uppfattas som prisvärd lyx och tröst (comfortfood). Likaså är det fler som väljer att fika hemma (57 procent av konsumenterna). Klassiska varumärken bidrar till ökad försäljning för hela kategorin. 

Hon underströk att i en lågkonjunktur ser man stor potential i conveniencehandeln med lönsamhet i alla led. Hon pekade också på vikten av att utveckla Q-commerse:

- Om traditionell convenience handlar om att finnas där kunderna rör sig fysiskt, så handlar ju Q-commerse om att finnas ett klick bort där kunderna rör sig digitalt.

En lågkonjunktur är också ett läge att tänka om och våga tänka nytt.

Slutligen gav Julia tre tips:

1. Vinn konsumenten här och nu

Var där kunden är (fysiskt, digitalt och mentalt)

Återförsäljare; hjälp leverantören se hela er potential

2. Förpacka och konceptualisera smart

Fånga små upplevelser och skapa nya med kreativ höjd

Tänk nytt, men utnyttja kraften i starka varumärken 

 3. Våga!

Fastna inte i gamla hjulspår. Hitta hur ni kan bli snabbare att ta insikter till handling utan att tappa ert trygga fundament och igenkänning.

 

skarmavbild_2023-05-04_kl._17.30.51.png 

Vill återetablera servicen där den behövs som mest. Bild: Lifvs/Storekey

 

Sedan fick vi träffa Daniel Lundh och Roland Brimow från Lifvs och Storekey. Lifvs presenteras fyndigt som en ”helt öppen affär”. Lågkonjunkturen innebär att Lifvs går framåt. I grund och botten betyder det att man kan återetablera servicen där den behövs som mest. Man ser något högre elkostnader, men samtidigt högre snittnotor i sina butiker. 

Intresset för konceptet ökar och passar flera olika profiler. Som exempel visade man att det pågår ett test att återetablera service på 390 obemannade stationer inom OKQ8-kedjan. Man visade också exempel på samarbeten med såväl Skistar som kedjan Interflora. Man har också inlett ett samarbete med Axfood där t ex Handlarn-butiker kan förlänga sina öppettider.

Text: Bengt Hedlund