Skip to main content

Circle Ks kampanj för schysstare bemötande

skarmavbild_2023-05-22_kl._15.46.30.png

 

Circle K vill uppmärksamma hur man som kund bemöter servicepersonal, och har startat ett pilotprojekt på tre stationer i Stockholm. Idén är att vända på etablerade kundundersökningar. Kunderna kommer nu att få värdera sitt eget beteende på en terminal vid ingången.

Vilken typ av kund är du i dag?. Den frågan kommer att möta kunder på tre utvalda Circle K-stationer under en tid framöver. Tanken är att starta en dialog om vikten av att behandla servicepersonal på ett respektfullt sätt. 

- Som arbetsgivare med butikspersonal över hela landet är det här en ständigt aktuell fråga. Det märks en trend som går åt fel håll i samhället där vi bland annat ser en ökning av antalet trakasserier mot butikspersonal. Vi vill uppmärksamma och motverka det problemet genom att uppmana till ökad respekt för alla de som dagligen ger oss service av olika slag, säger Tomas Sköldulf, Director People på Circle K.

För Circle K handlar detta om ett långsiktigt engagemang internationellt. Tidigare under året arrangerade man bland annat Kindness Day på stationer runtom i hela Europa. Syftet var att prata om och minimera förekomsten av just trakasserier mot servicepersonal. 

En egen intern undersökning från 2022 visade att varannan medarbetare på Circle K:s stationer i Sverige utsatts för någon form av diskriminerande behandling av kunder. Som ett nästa steg vill drivmedelskedjan bidra till eftertanke, genom att använda de välbekanta kundupplevelseterminalerna – men vända på funktionen. 

- Vi kände direkt att det här var ett smart och lite oväntat sätt att få kunderna att tänka till innan de går in i butiken. Även om vi har fantastiska kunder nästan jämt, så händer det att personalen måste hantera arga eller respektlösa kunder. Det kan vi som arbetsgivare inte acceptera. Jag övertygad om att vi alla tjänar på att bli påminda om hur ens eget beteende påverkar andra, fortsätter Tomas Sköldulf. 

Projektet kommer att rullas ut på tre stationer i Stockholmsområdet under en testperiod. Om det faller väl ut finns möjligheten att utöka till fler stationer över hela landet. Kampanjen genomförs tillsammans med HappyOrNot och deras svenska partner Happy Team (www.happyteam.se) som står för terminalerna och den mjukvara som behövs för att styra dom. 

- Frågan är mycket större än Circle K, men kan vi bidra med att få upp den lite högre på agendan ska vi förstås göra det. Faktum är att vi inom servicebranschen är fantastiskt duktiga på att mäta och följa upp hur vi bemöter kunderna, och nu är det dags att göra tvärtom ett tag, avslutar Tomas Sköldulf.

Källa och bild: Circle K