Skip to main content

"Cigaretter hör hemma på museum"

skarmavbild_2023-05-25_kl._13.16.59.png

 

Jacek Olczak som är vd på Philip Morris International (PMI) sa nyligen i ett tal på UnHerd Club i London att cigaretter hör hemma på museum. Han uppmanar regeringar världen över att påskynda slutet för cigaretter. Olczak påpekade att vetenskapligt bevisade alternativ har potentialen att påskynda nedgången av rökning av cigaretter och varnar för att enbart traditionella tobakskontrollåtgärder inte går tillräckligt snabbt.

I talet uppmanade han regeringar att följa länder som Sverige, Japan och Storbritannien där rökningen minskar snabbare genom att vuxna rökare erbjuds ett brett utbud av rökfria alternativ.

Utgångspunkten är en ny hypotetisk modell baserad på Världshälsoorganisationens data, uppskattningar och metoder samt andra tredjepartsdata. Olczak förklarade att även om rökfria produkter antogs bara vara 80 procent mindre riskfyllda än cigaretter, så skulle det finnas potential för en tiodubbling av minskningen av dödsfall relaterade till rökning över hela livet om personer som för närvarande röker övergick helt till dessa produkter jämfört med historiska tobakskontrollåtgärder ensamma.

Även om denna modell har begränsningar och bygger på antaganden kan de folkhälsokostnader som uppstår om man ignorerar rökfria produkters potential vara enorma. Olczak framhöll det absurda i att rökfria produkter är förbjudna i vissa länder medan cigaretter, trots deras betydligt större hälsorisk, fortfarande kan säljas. 

År 2016 åtog sig PMI att fasa ut cigaretter. Företaget har sedan 2008 investerat mer än 10,5 miljarder dollar för att utveckla och kommersialisera rökfria produkter, som idag står för nästan 35 procent av företagets totala intäkter. Målet är, förklarade Olczak, att minska rökningen genom att ersätta cigaretter med mindre skadliga alternativ och slutligen fasa ut cigaretterna. Målet försvåras dock av motstånd från antitobaksorganisationer och regeringar som arbetar efter principen ”Bättre att inte göra något förrän vi vet allt".

I sitt tal lyfte Jacek Olczak fram Sverige som idag har en av de lägsta andelen dagligrökare i den utvecklade världen, cirka 5 procent, och där snuset är det vanligaste alternativet till cigaretter. Den svenska Snuskommissionen uppskattar att över 350 000 dödsfall bland män hade kunnat undvikas varje år om de andra EU-länderna hade haft samma siffror som Sverige vad gäller dödlighet i samband med tobak.

Han lyfte också fram Japan där andelen rökare minskat snabbt sedan introduktionen av upphettade tobaksprodukter år 2014. Precis som i Sverige börjar dessa icke-brännbara produkter ersätta cigaretter. Fem år efter att produkterna introducerades visade den japanska Nationella hälso- och näringsundersökningen en aldrig tidigare skådad minskning av antalet vuxna som röker cigaretter. Nyare studier visar att minskningstakten har fortsatt, och idag röker endast cirka 12 procent av de japanska vuxna.

Text: Bengt Hedlund

Foto: PMI

Unherd, med sin lite annorlunda stavning, syftar till att göra två saker: att motverka flockmentalitet med nytt och djärvt tänkande samt att ge en plattform för annars ohörda idéer, människor och platser. Mer information om dem hittar du på deras hemsida.