Skip to main content

Vilka regler gäller för leasingavgiften?

colourbox2602884.jpg

 

Mitt kassasystem fungerar inte som säljaren har sagt. Måste jag ändå fortsätta att betala den månatliga hyran (leasingavgiften) enligt hyresavtalet, frågar en medlem. Vår samarbetspartner advokat Dan-Michael Sagell menar att svaret i de flesta fall är ja. 

Svar:

Svea hovrätt har i en dom i somras slagit fast en sedan många år tillbaka i tiden gällande rättspraxis, som säger att hyran/leasingavgiften alltid måste betalas om man har skrivit under ett dokument som intygar att man har mottagit kassasystemet, att man undersökt kassasystemet och att man inte har funnit några fel eller brister i kassasystemet; ett så kallat leveransgodkännande.

Att hyra ett kassasystem handlar i de flesta fall om finansiell leasing. En näringsidkare köper in maskiner, inventarier eller kassasystem till sin verksamhet. Säljaren av exempelvis kassasystemet har ett avtal med ett finansbolag som innebär att finansbolaget betalar, i stället för näringsidkaren, hela köpesumman direkt till säljaren. Finansbolaget blir ägaren till kassasystemet och hyr ut (leasar ut) kassasystemet till näringsidkaren som istället för köparen blir finansbolagets hyrestagare/leasingstagare till kassasystemet.  Näringsidkaren skriver under ett skriftligt hyresavtal/leasingavtal med finansbolaget med skyldigheten att under den avtalade hyrestiden betala varje månad ett bestämt hyresbelopp för kassasystemet till finansbolaget.

Eftersom finansbolaget aldrig ser kassasystemet som levereras direkt från säljaren till näringsidkaren tar finansbolaget enligt hyresavtalet inte på sig några underhålls- eller serviceförpliktelser mot näringsidkaren gällande kassasystemet och friskriver sig också från ansvar för fel och brister i kassasystemet. Med hyresavtalet följer också som ett separat dokument, eller som en bilaga till hyresavtalet, ett leveransgodkännande enligt ovan. 

Finansbolaget betalar inte ut köpesumman till säljaren förrän leveransgodkännandet blir undertecknat. Detta innebär att i de flesta fall skriver näringsidkaren under hyresavtalet och leveransgodkännandet under tidspress och slentrianmässigt utan att reflektera över dess innehåll för att man vill att affären med kassasystemet ska bli klar så fort som möjligt.
 
Vad gäller då om det sedan visar sig att kassasystemet har fel eller brister? Det första rådet är naturligtvis att man först ska undersöka kassasystemet innan man skriver under ett leveransgodkännande och inte skriva under om man upptäcker fel eller brister och innan de blir åtgärdade av säljaren. Nu är emellertid verkligheten sådan att de flesta skriver under hyresavtalet och leveransgodkännandet utan någon sådan undersökning. Genom det undertecknade leveransgodkännandet har finansbolaget rätt till hyran trots felen i kassasystemet. Man vinner således inget på att sluta att betala hyran/leasingavgiften till finansbolaget.
 
De åtgärder som står till buds för näringsidkaren är istället att kräva säljaren direkt på skadestånd för felen i kassasystemet om inte säljaren först lyckats åtgärda felen i kassasystemet eller om inte säljaren i sista hand levererat ett nytt felfritt kassasystem. 
 
Hyresavtalet innehåller en klausul som säger att näringsidkaren har rätt att vända sig direkt till säljaren och att näringsidkaren också ska göra detta.
 
För ytterligare information går det bra att kontakta advokaten Dan-Michael Sagell, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Text: Dan-Michael Sagell 

Bild: Colourbox