Skip to main content

Nedskräpningsavgift för engångsplast?

colourbox46500981_kopia.jpeg

 

Naturvårdsverket har tagit fram ett förslag om nedskräpningsavgifter för vissa engångsplast-produkter. Avgifterna baseras på uppgifter om kommunernas kostnader för nedskräpning, resultat från skräpmätningar samt uppgifter om antal produkter som släppts ut på den svenska marknaden. Nu finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Som en del i genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om en minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön (engångsplastdirektivet) ska berörda producenter årligen betala en produktavgift. Avgiften ska betalas för olika engångsplast-produkter som är vanligt förekommande vid nedskräpning, och ska gå till att ersätta kommunernas kostnader för nedskräpning.

Naturvårdsverket har tagit fram förslag på avgiftens storlek för år 2024. Den varierar mellan 0,07 och 3,72 öre. Muggar som är en engångsplast-produkt har lägst avgift, medan tobaksvaror med filter och filter för tobaksvaror har högst avgift. 

Naturvårdsverket skriver att producenterna i stor utsträckning förväntas föra den kostnad som produktavgiften innebär vidare till slutkonsumenten. Dels för att avgiften per produkt är väldigt liten och dels för det i många fall är svårt att hitta motsvarande produkter utan plast. Det skulle innebära kostnadsökningar på cirka 232 miljoner kronor för slutkonsumenterna.

Föreslagna produktavgiftens storlek för 2024:

1. med 0,17 öre för varje engångsplastlock till en mugg.

2. med 0,92 öre för varje flexibelt omslag.

3. med 0,56 öre för varje matlåda som är en engångsplastprodukt.

4. med 0,07 öre för varje mugg som är en engångsplastprodukt.

5. med 0,18 öre för varje annan dryckesbehållare än plastflaskor för

dryck som rymmer mindre än 0,6 liter.

6. med 3,72 öre för varje tobaksvara med filter, och

7. med 3,72 öre för varje filter.

Nu finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget, som är utskickat till 23 remissinstanser.

Synpunkter ska lämnas till Naturvårdsverket per e-post senast den 30 oktober 2023. Ange diarienummer NV-01230-23.

Svaren bör lämnas per e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Text: Ann Hedlund

Foto: Colourbox