Skip to main content

Viktiga insikter vägleder convenience

skarmavbild_2023-09-13_kl._18.15.19.png

 

En stor konsumentundersökning som nu görs för elfte året, baserad på 1 500 personers svar, bör kunna ge en hel del vägledning. Speciellt som den innehåller tre återkommande teman och inte mindre än sex aktuella fördjupningsområden. Här får du nu en sammanfattade översikt av de viktigaste insikterna i den nyligen presenterade undersökningen.

”CSS Consumer Insight Report 2023” är det högtidliga namnet och vi börjar med att höja tobakskategorin till skyarna. Det visar sig nämligen att fler kunder anger cigaretter och snus som så kallad shopping mission än tidigare. Här ser man också att det är speciellt yngre kunder som kommer till convenience-handeln för att köpa snus. I sammanhanget kan också noteras att färre kunder anger färdigrätter till lunch som shopping mission, men att andelen som har det middag ökar.

Viktiga kriterier vid besök i convenience-butiker är färskhet och kvalitet samt bekvämlighet. Dessa tre toppar listan samtidigt som vi konstaterar att det är ganska små förändringar över åren när det kommer till vad man anser vara viktigast i butiken.

 

kopfaktorer.png

 

Vart vänder man sig då när man ska ”uträtta sina behov”? Ja det finns många kanaler och konkurrensen är hård - i alla fall när det gäller allt utom att tanka, ladda eller köpa biltillbehör. Här har det dock hänt en del genom åren, främst att de traditionella dagligvarubutikerna har tagit andelar. Något som vi bedömer har med priserna att göra.

Så långt våra återkommande teman och över till de olika fördjupningsområdena. Det första handlar om kundernas resvanor och frågan man har ställt är: Under en typisk vecka, hur ofta reser du till en daglig sysselsättning? Det visar sig att det blir färre traditionella jobbveckor när hybridarbete blir vanligare. 8 procent alla svenskar handlar ofta eller alltid på vägen till sin dagliga sysselsättning. 21 procent tror dock att de kommer resa mer framöver. Det stämmer bra med den allmänna bedömningen att det sker en viss återgång till ”att jobba på kontoret”.

 

unknown.jpeg

 

Kompletteringshandel är en viktig faktor i vår bransch. Därför vill vi ju veta vilka matvaror som det är viktigast för kunderna att kunna handla. Viktigast är då färskvarorna och vi ser samtidigt att det är små skillnader mellan de olika kundgrupperna även om unga sticker ut något.

 

tobaksnushultsfred.jpeg

 

Snuset har vi ju redan nämnt och nu får vi också bekräftat att snus är den största produktgruppen i convenience-handeln. När det gäller nikotinprodukter i största allmänhet sticker vitt snus, nikotinpåsar, e-cigaretter och vapes ut. Intressant är också att hela 41 procent uppger att de är villiga eller mycket villiga att prova en ny nikotinprodukt. Stor chans att de går till en convenience-butik då!

Nästa fördjupningsområde är Q-commerce och vi ser att många har provat att handla via hemsida/app med snabb hemleverans. Det är mer utbrett bland unga och fortfarande ett storstadsfenomen. Men icke desto mindre intressant.

 

obemannatskyltar.jpegsjalvscanning.jpeg

 

Öppettiderna är den största fördelen med obemannade butiker, tycker våra respondenter. 23 procent har handlat i en obemannad butik, men få gör det ofta. Intressant är att man också gärna handlar obemannat för att få göra det i lugn och ro, inte bara för öppethållandet.

Nära besläktat är detta med självscanningskassor som ju numera är etablerat i convenience-handeln. Unga uppger i högst utsträckning att de använder självscanningskassorna som annars uppskattas rent allmänt. Den största fördelen är snabbheten, men även att kunna se hela köpbeloppet och att det innebär en integritet.

Förbeställning via app blir allt vanligare och vi ser att nästan hälften av alla unga förbeställer mat när de ska gå på snabbmatsrestauranger eller caféer. Det finns en stor efterfrågan på detta och den största fördelen anser man vara att få beställa i lugn och ro.

 

laddning.png

 

Laddning av bilar blir som bekant allt vanligare - en av tio konsumenter har idag elbil -  och därför ville vi veta vad man vill ska finnas tillgängligt i anslutning till laddstationen. Svaren var tydliga: Café- restaurangtjänster samt sittplatser både ute och inne. Dessutom uppskattas lekplatser i hög utsträckning av barnfamiljer.

Det vore ohållbart att inte ha frågor om hållbarhet i dag och här konstaterar vi avslutningsvis att hållbarhet är en viktig del i köpbeslutet även i convenience-handeln. En av tio avstår ofta köp i sådana butiker för att de inte uppnår ens hållbarhetskrav - och det är viktigt oavsett generation. Pantning, närodlat, avfallssortering och hållbara förpackningar är högt efterfrågat.

Text och foto: Gunilla Pihlblad

 

rapporten.png