Skip to main content

Stora och små kunder - alla är lika viktiga

pa.jpeg

 

Privab är idag en del av börsnoterade Humble Group men har sin historia i mindre lokala konfektyrgrossister. Vi har också en bred kundstock med allt från stora centrala kunder till små butiker och kiosker.

Det gör oss tämligen unika och det har visat sig vara en framgångsrik blandning. Centrala avtal är naturligtvis mycket viktiga. Men utan våra många mindre kunder hade vi inte samma breda bas. I skrivande stund pågår också upphandlingar som kan leda till nya stora avtal för oss. Vi håller tummarna för att snart kunna presentera dem som ytterligare starka ringar i Privab-kedjan.

Det händer ”stora saker” också med vår egen organisation. Något som accelererat sedan Humble Group kom in i bilden. Just nu förbereder vi flytt av Privab Ystad till lagret i Nässjö. Vid årsskiftet är det tänkt att detta ska träda i kraft. Det innebär att vi centraliserar våra lager ytterligare ett steg, allt i syfte att bli så effektiva som möjligt. I takt med att större centrala kunder vänder sig till oss är det till och med ett måste. Vi gör det för att kunna möta våra kunder - stora som små - på absolut bästa sätt i framtiden.

Volymen på lagret i Nässjö kommer då att räknas till 1,3 miljarder kronor och det innebär att vi kan få bättre priser från våra leverantörer, fraktbolag med flera. Något som gynnar även de mindre kunderna. Totalt ligger Privab på 1,8 miljarder kronor.

I effektiviseringen ingår också ett nytt lagersystem, en mjukvara som kommer att förenkla lager- och logistikverksamheten. Efter att ha implementerat vårt nya affärssystem Business Central, fortsätter vi utvecklingen med att gå över till digitalt plock. Därmed blir vi snabbare och ännu mer träffsäkra i våra kundleveranser.

Förutom det stora centrallagret i Nässjö så har vi fortfarande kvar grossisterna i Trollhättan, Visby och Umeå. Vi märker som sagt av ett stort intresse från både större och mindre kunder. Något som gör den ovan beskrivna effektiviseringen till ett måste. Att Privab finns och mår bra är dessutom viktigt för hela marknaden, då det måste finnas ett komplement till de största grossisterna. Man kan se det som att vi tar vårt ansvar.

På tal om marknaden så har det nyligen genom nätverket inom Convenience Stores Sweden presenterats en färsk undersökning. Consumer Insight Report har nu genomförts för elfte året i rad och består som vanligt av både återkommande teman och fördjupningsområden. De insikter som förmedlas till oss leverantörer och kedjor handlar exempelvis som hur kundernas res- och arbetsvanor förändras, om hur och var man vill kompletteringshandla, om produktgrupper som växer eller backar - inom convenience är det nu ställt utom tvekan att snus är den största produktgruppen - samt om hur Q-commerce och obemannade butiker utvecklas. Vi kan också konstatera att hållbarhet numera är en viktig del i köpbeslutet även i convenience-handeln.

Sammanfattningsvis så är vi inom Privab redo att möta våra kunder på ett ännu bättre sätt. Vi är såväl centrala som lokala och jobbar vidare efter principen att alla, både stora och små, är lika mycket värda. 

PA Melander, vd Privab Grossisterna AB

Denna krönika har varit införd i Fri Köpenskap