Skip to main content

Shellstationerna skyltas om till St1

st1_station.jpg

 

St1 äger och driver sedan 2010 de cirka 190 svenska Shellstationerna under en varumärkeslicens med Shell. St1 har fattat beslutet att driva hela stationsnätet under det egna varumärket St1. Varumärkeslicensen gäller fortsatt i ytterligare några år, varför förändringen genomförs först när avtalet löper ut. 

St1 köpte 2010 merparten av Shells affärsverksamhet i Sverige. Köpet omfattade bland annat depåverksamhet, logistik, marina drivmedel och drivmedelstationer samt ett raffinaderi. Vid förvärvet ingick St1 ett långsiktigt licensavtal om att använda Shellvarumärket på stationsverksamheten. St1 förvärvade 2010 även huvuddelen av Shells affärsverksamhet i Finland och 2015 även motsvarande i Norge.

Energikoncernen St1 har ett nordiskt stationsnätverk som omfattar cirka 1 270 St1- och Shellstationer i Finland, Sverige och Norge samt ett växande antal biogasstationer och laddningsställen för elbilar. Nätverket består av marknadsplatser där det, förutom drivmedel och elbilsladdning, finns butiker, restauranger och biltvättar.

- Utvecklingen av vårt eget varumärke och dess erbjudande hjälper oss att vara än mer konkurrenskraftig och effektiv i en utmanade marknadssituation och vi kommer att uppnå det genom att vi fördubblar synligheten av St1-varumärket i marknaden, säger Daniel Wandebäck, ansvarig för stationsverksamheten i Sverige. 
 
- Stationsnätverket är den publika delen av St1s verksamhet och är en viktig kanal för att introducera mer och fler förnybara energiprodukter till våra kunder tillsammans med nya tjänster. Vår vision – att vara den ledande producenten och försäljaren av CO2-medventen energi – stärker varumärket St1 och stödjer vår färdplan för energiomställning, förklarar Daniel Wandebäck.

Källa och bild: St1