Sverige lyfts fram som ett föregångsland inom tobaksområdet

17.00-18.00-panel_thr_associations.jpg

 

Den 25-26 september samlades forskare från hela världen i Aten för att diskutera ny forskning och nya produkter för skademinimering inom tobaksområdet. Konferensen som var den sjätte i ordningen anordnades av SCOHRE, den internationella föreningen för rökkontroll och skadereduktion och tog upp ämnet skadeduktion inom tobaksområdet.  

Tidigare toppmöten har slagit fast att andelen rökare minskat stadigt över hela världen under de senaste trettio åren, men eftersom befolkningen har ökat så har det totala antalet rökare också ökat. Det finns ett växande intresse för skademinimering som ett verktyg för att minska cigarettrökningens skadliga konsekvenser, men mer data behövs för att politiker och folkhälsomyndigheter ska kuna fatta informerade beslut. Under konferensen presenterades ny data och goda exempel skademinimering, och inte minst Sverige lyftes av flera talare fram som ett föregångsland.
 
Den första talaren, Mr. David Sweanor menade att vi borde titta på folkhälsans historia för att se hur vi kan implementera effektiva strategier för skadereduktion. Vad är det som har fördubblat vår förväntade livslängd på de senaste 120 åren, och varför lever vi så mycket längre frågade Sweanor. Anledningen till att vi har mycket färre av de sjukdomar som tidigare härjade mänskligheten, och anledningen till att flygplan, tåg och bilar är mycket mindre farliga än de brukade vara, är att vi har använt oss av vetenskap, förnuft och humanism.

Vidare menade Sweanor att vi har vetat sedan ett halvt sekel tillbaka att människor röker för att få nikotin, men det är av röken de dör. Om människor kunde få sin nikotin utan att andas in rök i lungorna kontinuerligt, skulle vi inte ha detta problem. Sweanor tillade att regeringar och offentliga organ förlorar trovärdighet, eftersom de har vilselett människor. När de förlorar allmänhetens förtroende så påverkar det oss inom en mycket bredare rad av frågor, inte bara tobak och nikotin. 
 
Sweanor lyfte fram Sverige, Norge, Island och Japan där det finns ett utbud av hållbara alternativ. Ger vi korrekt information till konsumenterna och om vi använder riskproportionell reglering, så att mer skadliga produkter beskattas tyngre, kan vi flytta människor till de mindre skadliga produkterna praktiskt taget över en natt. Människor köper cigaretter varje dag. Det är viktigt att kunna erbjuda en produkt som är mycket mindre farlig, inte skadar människor omkring dig och är mindre beroendeframkallande samt se till att den är tillgänglig på ett bredare sätt än cigaretter, till ett lägre pris än cigaretter, med mer korrekt information om relativa risker.
 
Dr. Fernando Bueno hänvisade till den kommande konferensen (den tionde i ordningen) för parterna (COP) i Världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll (FCTC) och sa att Spanien, som innehar ordförandeskapet för Europeiska unionens råd kommer att spela en betydande roll som koordinator för EU:s gemensamma förslag. Bueno presenterade ett dokument som han själv hade förberett med en rad initiativ som Spanien kan främja under Europeiska unionens ordförandeskap inför den kommande COP, relaterade till tre huvudkoncept:
 
* Erbjud realistiska lösningar för rökare. Eftersom förebyggande och avhållsamhet inte har lyckats minska antalet rökare, är det mer nödvändigt än någonsin att söka realistiska lösningar för rökare som inte kan sluta använda traditionella produkter.
 

* Skadereduktion som ett kompletterande verktyg för förebyggande och avhållsamhet. Den kommande COP är en möjlighet att diskutera och hitta nya lösningar.
 
* Vetenskap som grundsten i kampen mot tobak. Debatten om tobakkontroll måste baseras på vetenskapliga argument och klinisk data, bortom enbart åsikter och emotionella reaktioner. Detta är det enda sättet att göra framsteg i kampen mot tobak. Det finns en riklig mängd vetenskaplig litteratur om alternativ för skadereduktion. En debatt om tobakkontroll som utesluter vetenskap kommer endast att bidra till att människor fortsätter att röka.

 

14.30-15.30-panel_benefits_of_hr-1.jpg


 
Professor Konstantinos Farsalinos menade att det som saknas är vetenskap i regleringen. Istället för att låta vetenskapen styra regleringen, har vi regleringen som styr vetenskapen. Vi har människor som beslutar att någon produkt är dålig och sedan letar efter bevis som stöder deras förutbestämda ståndpunkt. Det är därför vi ser en sådan nivå av oöverträffad selektering eller till och med felaktig presentation eller tolkning av bevis; för att stödja alla myndigheters förutbestämda ståndpunkter. Han hänvisade till exemplet med Europeiska kommissionens rapport om skadereduktionsprodukter, som utfördes av forskare som aldrig hade arbetat med tobak. Den diskuterade de kardiovaskulära och cancerframkallande biverkningarna av nikotin utan att nämna en enda av de många epidemiologiska studierna om snus, som visar att det inte finns någon kardiovaskulär risk och nästan ingen cancerrisk vid användning av nikotin.
 
Farsalinos lyfte också fram exemplet med Sverige och Europeiska unionen för att visa hur dåliga politiska åtgärder kan tillämpas. Idag är Sverige det enda rökfria landet i världen och detta trots att användningen av nikotin i Sverige är liknande den genomsnittliga användningen av nikotin i EU (cirka 24 procent). I Sverige kommer emellertid övervägande användning av nikotin från snus, medan det i Europa kommer från cigaretter.

Som ett resultat är dödsfallen på grund av hjärt-kärlsjukdomar, lungcancer och cancer i andra organ hälften eller ännu mindre i Sverige jämfört med resten av Europeiska unionen. Så vi har redan ett exempel från den verkliga världen, med den bästa möjliga långsiktiga epidemiologiska bevisningen om minskad risk menade Farsalinos. Och vad gjorde Europeiska unionen? De förbjöd snus.

- Det är otroligt, det är en folkhälsoskandal, sa Farsalinos med eftertryck.

Paradoxen blir ännu värre, tillade han, med tanke på att den amerikanska livsmedels- och läkemedelsadministrationen (FDA) har godkänt ett påstående om minskad risk för snus, medan Europa har förbjudit produkten. Samtidigt som cigaretter säljs lagligt.

 

marewa_glover.jpg


 
Även Mr. Martin Cullip använde exemplet med snus för att visa hur fördelaktiga produkter kan förbjudas och förbli förbjudna i decennier. Han sa att dessa produkter har använts i över 200 år och vi har 50 års epidemiologiska bevis på dem. Så om vi tillåter alla dessa skadereduktionsprodukter att förbjudas nu, kan vi vänta i 60 år för att få tillbaka dem. förbränningscigaretter kommer att vara den enda lagliga produkten i världen. Vi måste stoppa det, och vi behöver starka budskap för att avvisa den desinformation som kommer från den andra sidan, menade Cullip.
 
Dr. Heino Stover presenterade data om Sverige, som är det land med den lägsta andelen manliga rökare inom EU och som gör mycket bättre än EU-genomsnittet när det gäller manliga dödsfall relaterade till rökning. Data visar att cirka 2 890 000 dödsfall hade kunnat förhindras i EU om Sveriges exempel hade följts. Var kan denna framgång i Sverige tillskrivas? Är det tobakkontrollpolitik eller skadereduktionsstrategier?

Om vi tittar på tobakkontrollpolitik är Sverige inte på något sätt föregångsland inom EU menade Stover, eftersom införandet av reklamförbud eller hälsorådgivning började mycket tidigare i andra länder. Samma gäller införandet av någon form av rökförbud. Om vi tittar på skadereduktionsstrategier och naturligtvis snus, så är dess försäljning för närvarande förbjuden i alla andra länder utom Sverige. Snus har en lång tradition i Sverige och ökningen av snusanvändning följs av en minskning av användningen av förbränningscigaretter. Snus relativa skada anses mycket låg. Så Sverige har antagit många tobakkontrollstrategier, men det har inte gjort det i större utsträckning än andra europeiska länder; ändå är Sverige det första landet inom EU som blir rökfritt. Det faktum att ett icke-rökande leveranssystem för nikotin var lättillgängligt och i vid användning verkar vara den mest troliga förklaringen till Sveriges stora framgång med att minska rökning och rökrelaterade sjukdomar.

Text: Bengt Hedlund

Foton: 6th Scientific Summit on Tobacco Harm Reduction

 


Convenience Stores Sweden

08 - 505 970 30Kontakt

    Pressrum    |    Nyhetsarkiv    |   Rapporter och länkar |  Convenience Stores Index 

Convenience Stores Sweden AB  |  Artillerigatan 6, 1 tr  |  114 51 Stockholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.