Skip to main content

Nya lagkraven som kan kosta miljoner – idéburen sektor kan vara räddningen

matratt_invigning_erikapersson-4_-_original_465272.jpg

 

Från den 1 januari 2024 måste livsmedelsavfall separeras och materialet återvinnas, annars väntar vite. Nu hoppas aktörer inom idéburen sektor att fler ska se möjligheten att låta varorna göra nytta där de behövs som mest, och samtidigt undvika stora kostnader.

De nya EU-direktiven, som träder i kraft vid årsskiftet, kommer främja en mer hållbar hantering av organiskt avfall och förpackningar. Men kraven kommer också innebära en avsevärd utmaning och insats för verksamheter som hanterar livsmedel. Varje verksamhet måste nämligen säkerställa att bioavfall antingen separeras och materialåtervinns vid källan, eller samlas in separat och inte blandas med andra typer av avfall. Senast den sista oktober i år ska en plan för implementeringen av de nya direktiven finnas på plats.

Butikskonceptet MatRätt i Göteborg, som hör till Räddningsmissionen och som säljer funktionellt matsvinn till människor i matfattigdom, ser att kännedomen om de nya kraven är relativt låg i branschen. Därför argumenterar man för möjligheten att låta idéburen sektor hjälpa till att ställa om, samtidigt som man kan stötta fler i människor som lever i utsatthet. Man ser stora möjligheter att hjälpa berörda branscher att minska sina kostnader för matsvinn, genom att ta hand om varorna innan de blir till avfall. 

Enligt Axfood kommer de nya kraven bland annat innebära stora förändringar i arbetssätt i denna omställning. Men Karin Bildsten, hållbarhetsstrateg på Axfood, är själv initiativtagare till matsvinnsbaserade butiker. Hon ser därför många möjligheter i och med de nya utmaningarna:

– Att donera ätbara men osålda livsmedel till sociala organisationer eller matsvinnsbutiker är mycket mer hållbart och kostnadseffektivt, både för butiker och leverantörer, jämfört med att bekosta separation av förpackningar och betala dyra avfallskostnader. Här ser jag stora möjligheter att minska matsvinnet samtidigt som man gör gott för både människor och miljön, säger Karin Bildsten.

 

matratt-128_-_original_707035.jpg

 

MatRätt har för närvarande två butiker i Göteborg som tar hand om donerat funktionellt svinn från livsmedelsindustrin och dagligvaruhandeln, som uppgår till cirka 30 ton i veckan. Varorna säljs sedan till en tredjedel av ursprungspriset till butikens medlemmar.  Varje vecka besöker cirka 5 000 personer MatRätts butiker i Göteborg. Dessutom fyller MatRätt-butikerna en annan viktig funktion som arbetsträningsplatser för personer som vill närma sig arbetslivet. 

Hela listan – här är svinnet som MatRätt tar emot:

Krossade ytterförpackningar
Defekta varor
Mat med kort datum
Färskvaror med minst två till tre dagar kvar på sitt bäst före-datum
Torrvaror som har passerat bäst före-datum
Frysvaror som har passerat bäst före-datum och har obruten fryskedja
Protein som närmar sig utgångsdatum, fryses ner och doneras fryst
Produkter med felaktig innehållsförteckning
Produkter med innehållsförteckning på annat språk än svenska
Produkter som bytt förpackning eller utseende
Storförpackningar
Returer

Källa: Räddningsmissionen

Foto: Erika Persson