Skip to main content

Kritik mot WHOs syn på skademinimering

20230925_1234034.jpg'

 

Vi har tidigare skrivit om att forskare från hela världen nyligen samlades i Aten för att diskutera ny forskning och nya produkter för skademinimering inom tobaksområdet. Under konferensen presenterades nya data och goda exempel, och Sverige lyftes fram av flera talare som ett föregångsland. Convenience Stores Swedens vd Bengt Hedlund var på plats och fick en pratstund med Ondrej Koumal, Director External Affairs på Philip Morris International.

För tjugo år sedan rökte cirka tjugo procent av svenskarna dagligen. Idag är den siffran betydligt lägre. Den officiella siffran säger att den är nere på 5,8 procent. Riksdagen har satt som mål att Sverige ska vara rökfritt år 2025. Konkret innebär det att rökningen ska vara nere på mindre än fem procent av befolkningen, vilket enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är definitionen av ett rökfritt land.

- Sverige, som anses vara i det närmaste rökfritt, är ganska liberalt och har inte gömt undan tobaksprodukter som många andra länder. Den lärdom jag ser här är att vi bör låta dessa nya skademinimerande produkter konkurrera med traditionella cigaretter. Konsumenterna är inte dumma, de kommer att göra det bättre valet. Om inte regeringarna står i vägen. Eller, ännu bättre, om de aktivt främjar bättre val, säger Ondrej Koumal. 

Hur ser du på den globala situationen för dessa nya typer av skademinimerande produkter som heats och snus?

- Snus är svårt på grund av EU-förbudet på 90-talet, eftersom många av länderna på den tiden kopierade EU-lagstiftningen. Till och med Nya Zeeland gjorde det när de legaliserade vejpning, heats med mera. De legaliserade alltså inte snus, och det är synd eftersom en stor del av den data som finns vad gäller skademinimering från den svenska erfarenheten är baserad på just snus.

 - Storbritannien och Nya Zeeland är bra exempel. I Nya Zeeland är vejpning nu vanligare än rökning enligt offentliga uppgifter. Det är den snabbaste omställning jag någonsin sett. Vi har också exemplet med heats i Japan, där den statliga undersökning som mäter tobaksbruk visar på en liknande utveckling. 

Ondrej Koumal fortsätter:

- USA är annorlunda. De har ett unikt regelverk, men i allmänhet är kommunikationen med konsumenterna mycket mindre restriktiv än i Europa. Ungefär fem procent av unga vuxna (18-24 år) röker, och vejpning är i dessa grupper nu större än rökning. Den totala nikotinkonsumtionen ökar dock inte, den fortsätter att sjunka och den är faktiskt lägre än i den vuxna befolkningen i allmänhet. På Island och i Norge är det vejpning och nikotinpåsar som ersätter rökning. Jag tror att alla dessa produkter kan bidra till att minska rökningen.

I Sverige är många läkare oroliga för att den totala nikotinanvändningen går upp på grund av dessa så kallade whites/påsar eftersom det tilltalar yngre människor.

– Faktum är att dagens ungdomar inte röker. Vi tenderar att glömma att många av oss rökte när vi växte upp. Det är inte bra att de använder nikotin såklart, men ungdomar idag röker inte. 

Hur kan vi få WHO att inse att problemet inte är tobaken i sig, utan hur vi använder den?

- Jag tror att det kommer att ske tids nog, eftersom det är oundvikligt. Det är som att slåss mot tidvattnet. Du kan inte vända tidvattnet. Konsumenterna har "köpt" konceptet, och WHO kan inte stoppa denna rörelse. Vi ser länder som Australien där vejpning i princip är förbjudet. Människor vejpar fortfarande, men produkterna tillhandahålls inte av en laglig bransch. Allt är istället olagligt. Så det är ett val, vilket alternativ väljer du. Förbud gör inte att behov och efterfrågan försvinner. 

 

skarmavbild_2023-01-30_kl._19.17.43.png

Bild lånad av Philip Morris International

 

Ondrej Koumal ger oss ett exempel från Sydafrika. Under covid förbjöd landet försäljning av alkohol och cigaretter, men folk fortsatte naturligtvis att dricka och röka. Istället hamnade utbudet i händerna på kriminella. Idag, när det återigen är lagligt att köpa alkohol och cigaretter, är det mycket svårt att vända utvecklingen eftersom de kriminella redan har fått grepp om dessa kategorier.

I november kommer WHO att hålla en global konferens i Panama för att revidera tobakskonventionen. Konferensen, COP10, är den tionde i raden för parterna i WHOs: ramkonvention om tobakskontroll (FCTC).

Vad förväntar du dig av COP10?

- Jag tror att förändringen mot en acceptans av skademinimering inte kommer att ske över en natt vid COP10, det är svårt att föreställa sig. Men jag hoppas verkligen att de länder som gör stora framsteg, som Sverige, kommer att kliva fram och göra sin röst hörd. När andra länder får mer erfarenhet tror jag att WHO med tiden kommer att behöva ändra sin uppfattning. 

- Det mest frustrerande i WHO:s bedömning är egentligen på vilket sätt de positionerar de mindre skadliga alternativen, som om de befann sig i ett vakuum. De säger bara att vejpning är ett nikotinberoende, och vejpning orsakar skada. Bortser man från alla andra faktorer så är det sant, men de positionerar allt som om vejpning existerar i en värld där rökning inte gör det. Och i den världen kan den ståndpunkten vara berättigad, men i en värld där det finns 1 miljard rökare är det mycket svårt att rättfärdiga. Så WHO missar helt marknadsdynamiken. Dessa nya produkter dyker upp på marknaden och tar andelar från den produkt som är mest problematisk och skadlig. Och det ingår inte i deras bedömning, den aspekten är helt frånvarande. 

Intervju: Bengt Hedlund

Text: Ann Hedlund

Foto av Ondrej Koumal: Stefan Mathisson