Skip to main content

Svenskarna vill ha bidrag för hälsosam mat

hvfxx7rksv6dedoulhf6_kopia.jpg

 

Ett bidrag som främjar goda matvanor? Ja tack, säger svenskarna. 61 procent av de som jobbar vill se ett friskmatsbidrag införas, av samma typ som dagens friskvårdsbidrag. Och så många som 74 procent skulle utnyttja ett sådant bidrag om det fanns, visar en ny undersökning från Greenfood och Picadeli. Insikterna kommer samtidigt som SCB rapporterar att svenskarna äter alltmer godis, och allt mindre frukt och grönt. 

Ett avdragsgillt bidrag för att äta nyttigare. Låter det bra? Det tycker en majoritet av svenskarna, enligt den undersökning som Greenfood och Picadeli låtit genomföra genom Norstat.

– Alla som haft det lite tungt med att komma i gång med träningen vet att man kan behöva en knuff i rätt riktning för att göra hälsosamma val, och där är friskvårdsbidraget väletablerat. Vi vet att mat gör ännu större skillnad för hälsan än träning, och därför är det inte annat än logiskt att svenskarna ska kunna utnyttja ett friskmatsbidrag, säger David von Laskowski, VD på Greenfood och Picadeli. 

Maten vi äter har upp till åtta gånger så stor påverkan på risken att drabbas av sjukdom, jämfört med fysisk aktivitet. Var fjärde svensk riskerar idag att dö i förtid på grund av ohälsosamma matvanor. Samtidigt rapporterade SCB så sent som i slutet av september att svenskarna äter mindre frukt och grönt, och mer godis och läsk. 

Tillsammans med några av Sveriges ledande forskare och framstående hälsoprofiler undersöker Greenfood och Picadeli om ett friskmatsbidrag kan vara ett verktyg för att främja folkhälsan. Något som man också provar i praktiken – i ett pilotprojekt låter man just nu svenskarna utnyttja friskvårdsbidraget till både träning, och sallad.

Nu hoppas Greenfood, Picadeli och VD David von Laskowski att det ska vara lika relevant för socialminister Jakob Forssmed att bidra till ökad folkhälsa som det är för svenskarna själva. 

– Friskmatbidraget är en folkhälsoinsats värd att ta vidare och därför har vi uppmanat Jakob Forssmed att utreda saken. Under tiden har vi skapat ett eget friskmatsbidrag, där svenskarna köper en hälsosam måltid och kan lämna in kvittot som friskvård tack vare ett digitalt träningspass. Samhällsnyttan och besparingarna på livsstilssjukdomar är uppenbara om vi förändrar våra matvanor till det bättre! Tänk vad det skulle innebära för folkhälsan, säger David von Laskowski.

Om undersökningen

Studien har genomförts genom att fyra frågor lagts in i datainsamlingsföretaget Norstats svenska omnibus, som varje vecka samlar in svar online från ett riksrepresentativt urval individer i åldern 18 år och äldre. Sammanlagt samlades svar från 1025 personer in under perioden 12–18 september 2023. Datan har vägts för att spegla befolkningens demografi på bästa sätt.

Källa och bild: Picadeli