Skip to main content

Årets spelakademi lyfte viktiga frågor

img_3387.jpg

Maria Wennerberg Sedigh och Hans Lord Skarplöth.

 

SPER (Spelbranschens Riksorganisation) bjöd in till årets Spelakademi och Convenience Stores Sweden var på plats. ATG stod som värd, vilket betydde att vi höll till på Best Western i Bromma och senare på Solvalla. Flera intressanta talare berörde en rad viktiga frågor. 

Efter att SPERs vd Maria Wennerberg Sedigh tillsammans med ATGs vd Hans Lord Skarplöth hälsat alla välkomna så inledningstalade finansmarknadsminister Niklas Wykman (som också ansvarar för spelfrågor). Ministern gick snabbt igenom Sveriges ekonomiska läge där han visade att reallönerna kraftigt sjunkit efter pandemin på grund av ökad inflation. Han visade också att arbetslösheten fortfarande ligger på en rimlig nivå, men den förväntas öka. Slutligen konstaterade han att antalet påbörjade bostäder i år är tillbaka på samma nivå som år 2012.

Sveriges inhemska risker ligger i första hand på att hushållens skuldkvot ligger högt. I Europa är det bara Norge, Nederländerna och Danmark som ligger högre. Wykman pekade också på att brottsligheten blir allt mer komplex, där ”fusk och manipulation i spelbranschen” är ett växande problem. Det blir allt viktigare att stänga ute olicensierade aktörer och att arbeta mot matchfixning. På myndighetssidan är det också viktigt att Spelinspektionen och Finansinspektionen ökar sitt samarbete, Regeringen har gett ett uppdrag att just öka denna samverkan.

 

img_3390.jpg

Niklas Wykman

 

Nästa talare var Spelinspektionens generaldirektör Camilla Rosenberg. Hon startade med att visa att hela spelmarknaden i Sverige minskade andra kvartalet i år, vilket är ovanligt, och visserligen bara med en procent. Mest minskade statlig casinospel, -14 procent. Hon fortsatte att berätta hur licenssituationen ser ut. Det finns fyra bolag som har licens för att sälja via 4006 ombud, 45 allmännyttiga lotterier, 235 allmännyttiga bingo, 56 kommersiellt onlinespel och 1331 spelplaner för värdeautomater.

Vidare så visade hon resultatet av en undersökning bland befolkningen och hur man ser på spelmarknaden. 73 procent av de tillfrågade anser att spelmarknaden är säker. Men bara 44 procent anser att den är sund. Spelinspektionen får också många tips. I år har det kommit in 667 tips och 1541 klagomål. De flest tipsen handlar om olicensierade bolag, spelansvar och marknadsföring trots spelpaus. De flesta klagomålen handlar om vinstutbetalning, spelansvar, olicensierade bolag och spelpaus.

 

 img_3402.jpg

Översikt av årets licensarbete.

 

Det går ju som sagt att stänga av sig själv från spelande, en så kallad spelpaus. Man har också undersökt hur stor andel av alla spelar som känner till spelpaus. 86 procent känner till det och 11 procent har använt sig av det. Till dags dato är det cirka 100 000 personer som stängt av sig med spelpaus. I våra domstolar har drygt åttio ärenden avslutats. Av dessa är det 24 licensbeslut och 25 sanktionsbeslut. 

Spelinspektionen har fått ökade anslag från staten för att arbeta mot matchfixning och olagligt spel. 10,8 MSEK 2024, 15,6 MSEK 2025 och 18,6 MSEK 2026. Spelinspektionen ska också bli nationell plattform vad gäller manipulation av resultat inom idrott, den s k Macolinkonventionen inom Europarådet. Finansinspektionen får också ökade statsanslag med 4,5 MSEK för att stärka tillsynsarbetet mot olagligt spel.

 

img_3397.jpg 

Camilla Rosenberg

 

Efter detta skedde en paneldiskussion där deltagarna var Pontus Lindwall, vd Betsson, Patrik Hofbauer, vd Svenska Spel, Hans Lord Skarplöth, vd ATG och Anders Årbrandt, vd Postkodlotteriet. I diskussionen tryckte man speciellt på att det är viktigt att hitta metoder för att stänga av olicensierade spelbolag.

Därefter fick vi lyssna på psykolog Jakob Jonsson från Sustainable Interaction. Han har arbetat med spelansvarsfrågor och spelmissbrukare under många år. Han började med att påminna om vad som står i lagen:

”Omsorgsplikten innebär att licenshavaren ska säkerställa att sociala och hälsomässiga hänsyn iakttas i spelverksamheten. Spelaren ska skyddas mot överdrivet spelande och få hjälp att minska sitt spelande när det finns anledning till det.”

Dessutom ska:

”Licenshavaren ha fastställda rutiner för kontakt med spelare i de fall problemspelande har identifierats eller misstänks.”

Jonsson påminde om att alla problemspelare en gång varit en ”grön” spelare. Erfarenheten visar också att många spelare börjar spela på samma sätt som man gjorde innan avstängningen. Slutligen berättade han att spelkunderna, tvärt emot vad man tror, uppskattar att man tar kontakt med dem.

Text och foto: Bengt Hedlund

 

img_3419.jpgimg_3421.jpg

Panelen till vänster. Jakob Jonsson till höger.