Skip to main content

12 nya lagar att förhålla sig till för dig som handlare

aw1hz2vzl255yv9sywdhcl8ymdi0lnbuzw_kopia.jpg

 

Ett nytt år innebär allt som oftast att nya lagar träder i kraft. Nedan har Svensk Handel sammanställt nya lagar och regler särskilt relevanta för dig som handlare. Starta året väl förberedd!

 

1. Ingen sänkt arbetsgivaravgift för unga mellan 15–18 år

Nedsättningen av arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften för personer som vid årets ingång har fyllt 15, men inte 18 år, slopas.

Förslag om slopad nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 15–18-åringar inför budgetpropositionen 2024 - Regeringen.se

 

2. Stärkt jobbskatteavdrag och sänkt skatt för pensionärer

Ordinarie och jobbskatteavdraget för äldre förstärks med 8,7 miljarder kronor.

Vissa förslag om sänkt skatt på arbetsinkomster och pension inför budgetpropositionen 2024 - Regeringen.se

 

3. Samlat system för korttidsarbete

Regelverket för korttidsarbete har under pandemin tillämpats för första gången och i en omfattning som inte förutsågs när lagstiftningen togs fram.

Att endast ha ett system för korttidsarbete underlättar administrationen av stödet. Det blir också överskådligt och förutsägbart när och hur korttidsarbete kan införas. 

En ny lag om stöd vid korttidsarbete – ett mer förutsägbart, förenklat och stärkt regelverk - Regeringen.se

 

4. Ökad möjlighet att införa ordningsvakter

Regeringen föreslår en ny lag om ordningsvakter som skapar förutsättningar för en mer flexibel och ökad användning av ordningsvakter.

Ordningsvakter ska få användas för att medverka till att upprätthålla allmän ordning och säkerhet eller främja trygghet. De ska även ges fler befogenheter, till exempel få transportera vissa omhändertagna personer och förstöra beslagtagen alkohol om värdet är ringa.

En ny lag om ordningsvakter - Regeringen.se

 

5. Sänkt skatt på bensin och diesel

Energiskatten sänks med 1 kr och 31 öre per liter för bensin (miljöklass 1).

I propositionen föreslås också att skatten på diesel (miljöklass 1) 2024 sänks med 341 kronor per kubikmeter jämfört med den nivå som skulle ha gällt 2024 med nuvarande omräkningsregler. Energiskatten på diesel i övriga miljöklasser ändras på motsvarande sätt.

Sänkt skatt på bensin och diesel och sänkt skatt på jordbruksdiesel - Regeringen.se

 

colourbox16030168_kopia.jpg

Foto: Colourbox

 

6. Utökat producentansvar för förpackningar

De nya reglerna innebär att alla företag som på olika vis sätter ut förpackningar (inklusive förpackade varor) på den svenska marknaden nu har ett utökat producentansvar. Det är producenterna som ska vara med och bekosta systemet för insamling, hantering och återvinning av hushållsförpackningar.  Från och med den 1 januari 2024 kommer kommunerna ta över insamlingen av hushållens förpackningsavfall då all insamling från hushåll på sikt ska ske fastighetsnära.

Utökat producentansvar – vad innebär det för mig som handlare? - Svensk Handel

 

7. Engångsmuggar som innehåller mer än 15 % plast förbjuds

From den 1 januari 2024 förbjuds engångsmuggar som innehåller mer än 15 % plast. Sedan tidigare finns ett förbud mot plastmuggar i frigolit.

Förbudet gäller den som på den svenska marknaden släpper ut engångsmuggar som innehåller plast. Engångsmuggar som redan finns i lager för distribution till återförsäljarledet får säljas ut.

 

8. Krav på att kunna erbjuda mat och dryck i återanvändbara muggar

From 1 januari 2024, ska serveringar kunna erbjuda mat och dryck i återanvändbara muggar och lådor. Det innebär att den som säljer mat eller dryck i en engångsmugg eller engångsmatlåda ska kunna erbjuda detta i lådor och muggar som kan återanvändas.

De återanvändbara lådorna och muggarna ska ingå i ett rotationssystem så att de kan användas igen.

Mer information finns här: https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/plast/erbjuda-servering-i-ateranvandbara-muggar-och-matlador/

 

colourbox3330710.jpg

Foto: Colurbox

 

9. Producentansvar för ballonger

From 1 januari 2024 inträder nya krav för producenter av ballonger, då man får en skyldighet att anmäla sig till Naturvårdsverket (regeln får tillämpas från 1 november 2023).

Mer information finns här: https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/producentansvar/producentansvar-for-ballonger/

 

10. Nya och utökade krav på rapportering för producenter av ballonger och våtservetter 

From 31 mars 2024 ska producenter av ballonger och våtservetter rapportera om hur många produkter de har släppt ut på marknaden. 

Rapporteringen sker till Naturvårdsverket och ska göras årligen senast 31 mars.

Mer information finns här: https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/producentansvar/nedskrapningsavgifter-for-vissa-producenter/

Och här: https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/plast/engangsplast/#E1502980566

 

11. Nedskräpningsavgifter för engångsprodukter

From 1 januari 2024, införs nästa del av nedskräpningsavgiften och producenter av vissa engångsplastprodukter som exempelvis matlådor, muggar, och tobaksvaror med filter ska börja betala produktavgift. Produktavgiften ska gå till kommunerna som ersättning för att de städar upp skräpet från dessa produkter.

Mer information finns här: https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/producentansvar/nedskrapningsavgifter-for-vissa-producenter/

 

12. Hållbarhetsredovisning

EU:s direktiv om hållbarhetsredovisning börjar gälla i så mån att ny lagstiftning ersätter det tidigare direktivetNon Financial Reporting Directive (NFRD), samt Årsredovisningslagens krav på hållbarhetsrapportering.

EU:s nya direktiv för hållbarhetsrapportering, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) börjar 1 januari 2024 gälla för företag räkenskapsåret 2024 som redan hållbarhetsredovisar enligt NFRD, som ersätts av CSRD. Det handlar om noterade företag och koncerner med mer än 500 anställda. Små och medelstora företag blir skyldiga att följa CSRD 2027 för räkenskapsåret 2026.

Nya regler om hållbarhetsredovisning - Regeringen.se

 

Text och bild överst: Svensk Handel