Skip to main content

Måttlig tillväxt i convenience-handeln sista kvartalet 2023

index.jpg

 

Convenience Stores Index för sista kvartalet förra året visar på en måttlig tillväxt. Convenience-handeln ökade med 2,2 procent jämfört med samma kvartal 2022. Under helåret 2023 uppgick försäljningstillväxten i branschen till 3,6 procent. Därmed har handeln visat tillväxt i nästan tre år. 

- Dock har tillväxttakten avtagit från de höga nivåer som vi hade direkt efter pandemin. Nu är vi tillbaka på liknande nivåer för tillväxten som vi före pandemin brukade ligga på under kvartal 3 och 4, säger Bengt Hedlund, vd Convenience Stores Sweden.

Convenience Stores Sweden och HUI Research mäter försäljningsutvecklingen inom conveniencehandeln genom rapporten Convenience Stores Index. Tillväxttalen som presenteras i rapporten avser jämförbara butiksenheter jämfört med samma period föregående år. Siffrorna avser total försäljning exklusive omsättning för spelverksamhet, monetära tjänster och dylikt. 

Underlag för indexet är några av de största aktörerna inom convenience-handeln. Tillsammans är dessa aktörer så stora att sifforna kan betraktas som representativa för de större aktörerna inom branschen.

- Speciellt med tanke på de tuffa ekonomiska tiderna senaste halvåret med inflation och högre räntor så har uppenbarligen kunderna varit vår bransch i stort sett trogen, avslutar Bengt Hedlund. 

Text: Ann Hedlund 

skarmavbild_2024-01-17_kl._17.19.29.png

CSS Index historik. Bild: HUI