Skip to main content

ATG vill se en differentierad spelskatt

ch9cxr0zwse9a7hvuokj_kopia.jpg

 

Hästarna är lösningen på finansministerns dilemma, menar ATG:s vd, Hans Lord Skarplöth. I ett blogginlägg skriver han:

Medan finansminister Elisabeth Svantesson berättar för Dagens Nyheter om hur hon laddar för nya skattesänkningar rustar sig ATG och hästnäringen för en riktig skattesmäll. Drabbade tycker sig förstås alltid ha sina alldeles särskilda skäl för att slippa skattehöjningar, men vi har ett förslag som både ger ökade skatteintäkter och som skonar hästarna.

Det kom som en chock, förslaget om en höjd punktskatt på spelbolagen. Den påföljande reaktionen var en känsla av uppgivenhet; hur skulle den redan hårt ansatta hästnäringen klara av att bidraget från ATG kraftigt reducerades? Kort därefter vaknade stridsviljan; kan det finnas en väg fram som fyller på statskassan, utan att äventyra hästsporten? Skulle man kunna skilja på spel och spel; skilja de mer beroendeframkallande kasinospelen från vadslagning på hästar och sport?

En kort repetition för nytillkomna läsare. I samband med omregleringen av spelmarknaden infördes en spelskatt för alla spelbolag på 18 procent. Nu föreslås att spelskatten ska öka till 22 procent.

Vi bestämde oss för att titta på hur strukturen för spelskatt såg ut i andra länder, för jämförbarhetens skull valde vi EU- länder, inklusive Storbritannien. Efterforskningen, som utfördes via internetsökningar i november-december 2023, syftade till att identifiera exempel på länder som valt att differentiera spelskatter. Och, om det förekom differentierade skattesatser, hur var de i så fall konstruerade?

Resultatet var uppmuntrande i våra ögon eftersom det visade sig att differentierade spelskatter är vanliga i EU. Faktum är att det bara är Cypern, Malta och Nederländerna som har enhetliga skattesatser oavsett spelform. Kanske var den viktigaste insikten för oss, att just nätkasinon beskattas högre – ofta mycket högre - i flera länder. Uppenbarligen har dessa länder tänkt samma tanke som vi, det vill säga låt den utan konkurrens mest problemgenerande spelformen betala mest tillbaka till samhället.

Stärkta av vår undersökning har vi nu lagt ganska mycket energi på att visa på fördelarna med en differentierad spelskatt även i Sverige. De politiska representanter vi hittills träffat har visat på stor förståelse för hur en generellt höjd spelskatt riskerar att slå mot hästnäringen. Samtidigt har vårt förslag om en differentierad spelskatt mött visst intresse - kunskapen om våra grannländers lösning har varit förvånansvärt låg.

Förhoppningen är nu att vår analys ska få lagstiftarna att gå från insikt till handling. Parallellt undersöker vi om det i övrigt finns något i vårt svenska skattesystem som skulle omöjliggöra en struktur med olika skattesatser på spel.

”Jag gillar att sänka skatter”, säger finansministern till Dagens Nyheter. Det är ett bra utgångsläge för vårt förslag; bibehåll skatten för hästspel och sport, men höj den för nätkasinon.

Hasse Lord Skarplöth
vd ATG