Skip to main content

Andra året gillt för Kindness Day hos Circle K

kindness.jpeg

 

Den 25 januari sätts extra fokus på arbetsmiljön och det samhällsproblem som hot och trakasserier innebär inom hela convenience-branschen.

- Kindness Day är vårt sätt att öka medvetenheten om denna verklighet. Vilket ju faktiskt också är en del av lösningen, säger Tomas Sköldulf, HR Direktör på Circle K Sverige.

Hot och trakasserier är ett utbrett branschproblem och som ett led i att uppmärksamma detta och  samtidigt värna om sina medarbetares säkerhet och hälsa, håller Circle K Kindness Day den 25 januari. Ett av flera initiativ i samma syfte.

 - Det är andra året vi gör detta på grund av den allt vanligare och tråkigare delen av arbetsmiljön, säger Tomas Sköldulf och berättar om en intern undersökning man gjorde 2022.

- Vi såg att varannan medarbetare på station utsatts för någon form av diskriminerande behandling av kunder, där de vanligaste orsakerna är kopplat till kön, ålder och etnisk tillhörighet.

Tomas Sköldulf påpekar att Circle K inte är ensamma om problemet. Svensk Handel har till exempel siffror som visar att cirka 40 procent av deras medlemmar kämpar med samma frågor.

- Även om vi inte ser det direkt idag, så kan det på sikt påverka rekryteringen.

Transparens är viktigt och även om den stora majoriteten av kunder är fantastiska på alla vis, så vill man med Kindness Day få dem att inse att de kliver in i en persons arbetsmiljö. Det handlar helt enkelt om kommunikation och att få problemet uppmärksammat. Den 25 januari är för övrigt en dag när alla Circle K-länder i Europa går ut gemensamt. Interna undersökningar visar nämligen att problemen är desamma i alla länder.

 

skarmavbild_2024-01-23_kl._18.22.39.png

Lite oväntade frågor på knappstationerna har varit ett sätt för Circle K att uppmärksamma kunderna på problemet.

 

Internt jobbar Circle K med detta systematiskt över hela året. Aktiviteter är till exempel knappstationer där man i stället för de vanliga nöjdhetsfrågorna till kunderna, vänder på det hela och ber kunderna värdera sitt eget beteende på en terminal vid ingången. Som ”Vilken typ av kund är du i dag?”.

- Vi kände att det var ett smart och lite oväntat sätt att få kunderna att tänka till innan de gеr in i butiken. Jag övertygad om att vi alla tjänar på att bli påminda om hur ens eget beteende pеverkar andra, säger Tomas Sköldulf.

Circle K tar det här på största allvar. Man har gjort det lättare att rapportera den här typen av incidenter och uppmanar alla medarbetare att göra det. Träningen har utökats för alla och man har även genomfört en genomgång  av säker konflikthantering i alla team. Stöd för medarbetare efter incident är väldigt viktigt och detta har man stöttat alla ledare med i olika forum under senaste året. 

 

tomas_skoldulf.jpeg

Tomas Sköldulf menar att medarbetarnas säkerhet och trygghet är det viktigaste för Circle K.

 

- Det finns dock alltid mer att göra och därför lanserar vi nu i januari en återkommande survey där vi går ut till alla medarbetare på station för deras input. Denna kommer vi att repetera fyra gånger per år, säger Tomas Sköldulf och påpekar att det viktigaste alltid är medarbetarnas säkerhet och trygghet.

- Vi har arbetat länge med det här. Alla förtjänar en arbetsplats fri från verbala och fysiska övergrepp.Vi gör redan mycket samtidigt som vi verkligen försöker göra ännu mer. Det vill vi att våra medarbetare ska känna.

 

Text: Gunilla Pihlblad

Foton från Circle K