Skip to main content

Regeringen föreslår sänkt skatt på snus och höjd skatt på cigaretter

colourbox3277513_kopia.jpg

 

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag om sänkt skatt på snus samt höjd skatt för bland annat cigaretter och röktobak. Förslagen aviserades i budgetpropositionen för 2024.

Skatten på tobakssnus är i dag klart lägre än skatten på cigaretter och röktobak, eftersom cigaretter och röktobak bedöms utgöra en större hälsofara. Denna skillnad bör återspeglas ytterligare och det finns därför skäl att sänka skatten på tobakssnus med cirka 20 procent. Det innebär att priset på en dosa snus förväntas sänkas med cirka 3 kronor.

- Hälsoeffekterna varierar stort mellan snus och exempelvis cigarretter. Det är mot ljuset av detta fullt rimligt att återspegla den skillnaden även i skattepolitiken så att det mer hälsosamma alternativet blir cirka tre kronor billigare, säger ekonomisk-politisk talesperson för Sverigedemokraterna Oscar Sjöstedt.

Regeringen föreslår även att skatten på de flesta tobaksprodukter, inklusive cigaretter och röktobak, ska höjas med cirka 9 procent. Eftersom inflationen den senaste tiden har varit högre än tidigare prognoser har skatten för 2024 blivit lägre än om de senaste två skattehöjningarna inte hade genomförts. De höjningarna har därmed inte fått den avsedda effekten. En höjd skatt och därmed högre priser på cigaretter och röktobak kan bidra till att minska rökningen.

Regeringen föreslår inga förändringar av skatten för tobaksfritt snus eller e-vätskor men bedömer att det finns skäl att dessa skatter årligen ska räknas upp med inflationen, vilket redan i dag sker för tobaksprodukter. På så sätt kommer förhållandet mellan skatterna på tobak och nikotin att vara samma över tid.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 november 2024.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Lagrådsremissen

Källa: Regeringen

Foto: Colourbox