Skip to main content

Förslag på nytt förbud mot spel på kredit

skarmavbild_2024-02-28_kl._18.53.33.png

 

Förslaget innebär att det i spellagen ska införas ett förbud mot att licenshavare och spelombud tillåter eller medverkar till att spel om pengar betalas med krediter. Förbudet utgör en utvidgning av det kreditförbud som i dag finns i spellagen och som innebär att licenshavare och spelombud inte får erbjuda eller lämna kredit för spelinsatser.

Syftet med det nya förbudet är att motverka skuldsättning med anledning av spel om pengar. Förbudet ska gälla för alla licenspliktiga former av spel. Det ska dock finnas en möjlighet för Spelinspektionen att besluta om undantag från förbudet för vissa typer av spel för allmännyttiga ändamål. I promemorian föreslås även att det i spelförordningen ska föras in ett bemyndigande för Spelinspektionen att meddela föreskrifter om innehållet i den handlingsplan som licenshavarna ska ta fram enligt 14 kap. 1§ spellagen.

Förordningsändringen föreslås träda i kraft den 1 september 2024 och lagändringen den 1 april 2025. 

På regeringen.se kan du läsa hela förslaget:

Ett nytt förbud mot spel på kredit (pdf 472 kB)