Skip to main content

Illegal tobakshandel fortsatt hög

colourbox27306849.jpg

 

Under 2023 var andelen icke-beskattade cigaretter på den svenska marknaden 10,9 procent, vilket motsvarar 1,1 miljarder kronor i utebliven skatteintäkt för den svenska staten. Skellefteå sticker ut med en mycket kraftig ökning där mer än var tredje cigarett i studien är obeskattad. Detta framgår av den rikstäckande marknadsundersökningen Empty Pack Survey som Svenska Tobaksleverantörsföreningen har låtit genomföra.

-Vi ser en fortsatt hög andel av obeskattade cigaretter som florerar i vårt samhälle, vilket är mycket oroande då den illegala handeln med cigaretter är direkt kopplad till organiserad brottslighet. Vi vet att cigarettsmuggling och svarthandel är en viktig inkomstkälla för kriminella gäng och internationella nätverk, säger Jonas Lundqvist, generalsekreterare för Svenska Tobaksleverantörsföreningen. 

Empty Pack Survey genomförts av det globala marknadsanalysföretaget WSPM Group som varje år samlar in 10 000 cigarettpaket i 29 svenska städer. Städerna motsvarar tillsammans nära hälften av Sveriges befolkning och resultatet har sedan viktats för att få en sådan heltäckande bild som möjligt. Cigarettpaketen undersöktes genom slumpvis insamling från marken och tillgängliga papperskorgar under april och maj månad 2023. Rikssnittet visar att mer än var tionde cigarett är obeskattad i Sverige och andelen piratkopierade cigarretter dubblerats sedan 2022. Bland städerna sticker framför allt Skellefteå och Helsingborg ut med störst andel av obeskattade cigaretter.

- De geografiska skillnaderna är intressanta att titta på. Hamnstäder och städer med stor arbetskraftsinvandring sticker ofta ut. Skellefteå har under de senaste åren fått en ökad arbetskraftsinvandring på grund av de industriella investeringar som gjorts i området, vilket tyvärr även har medfört stora problem med obeskattade cigaretter, säger Jonas Lundqvist.

Det finns flera sätt att motverka illegal handel med cigaretter. En effektiv tull och gränskontroll är viktig, liksom beskattningen av tobak, där man historisk kan se att obeskattade cigaretter har ökat efter kraftiga skattehöjningar.

- Den illegala handeln medför enorma skattebortfall för svenska staten. Höjer man skatten kraftigt på cigaretter, vilket regeringen aviserat för 2024, riskerar det att leda till mer svarthandel som göder kriminella verksamheter. Dessa gäng söker sig alltid till marknader där risken är låg och lönsamheten god, fortsätter Jonas Lundqvist.

Källa: Tobaksleverantörsföreningen

Bild: Colourbox