Skip to main content

Utredaren: ”Nikotingräns för snus, nikotinförbud på skoltid och förbud mot langning”

skarmavbild_2024-03-26_kl._18.38.13.png

Inga-Lill Askersjö 

 

Nikotingräns för både snus och nikotinpåsar. Förbud mot att langa nikotinprodukter liksom totalt förbud mot att använda rökfritt nikotin, som snus eller e-cigaretter, under skoltid. Det föreslår nu en statlig utredning med syfte att minska bruket av nikotin bland unga.
- Vi har valt att inte skilja på rökning och rökfria nikotinprodukter, utan anser att de här ändringarna ska gälla över hela fältet, säger utredaren Inga-Lill Askersjö.

Efter ett extra halvårs förlängning, tilläggsdirektiv och fokusförflyttning, kom under måndagen den utredning ny reglering av nikotinprodukter som påbörjades redan 2022. Det huvudsakliga uppdraget var att utreda möjligheterna för att ändra målet för det nuvarande ramverket för tobakskontroll, den så kallade ANDTS-strategin. 

En majoritet i riksdagen menade då att nästkommande ramverk skulle ha inslag av skademinimering när det gäller nikotin. I praktiken betyder det att åtgärderna för att bekämpa nikotinbruk i framtiden ska fokusera på det mest skadliga bruket, rökningen, och inte som idag, i lika stor utsträckning fokusera på bruket av rökfritt nikotin som snus och e-cigaretter. Nu blev det inte riktigt så.

- Vi har haft ett barnperspektiv på de här frågorna. Och då finner vi att det inte finns skäl att ha en annan lagstiftning på området eller att skilja på vilka krav vi ställer på de här olika produkterna. Oavsett det handlar om snus eller cigaretter. Om det sen finns andra skäl att ha en olik reglering på de här produkterna på andra områden, det vet inte jag, säger Inga-Lill Askesjö till Vejpkollen.

Utredningen föreslår att både tobakssnus och nikotinpåsar inte ska få ha högre nikotinhalt än 12 mg/gram. I dagsläget ligger nikotinhalten på en “normal” tobaksprilla på mellan 8 och 10 mg/gram. Men det är även andra faktorer, som fukt och ph-värde som avgör nikotinleveransen i slutändan.

- Det var väldigt svårt att sätta en gräns. Men efter att ha jämfört hur olika länder gör, hur producenterna bedömer styrkan och experter på området säger så landade vi  på 12 mg/gram. Men jag är säker på att den här diskussionen kommer att fortsätta innan det här förslaget kan bli verklighet, säger Askersjö.

Samtidigt vill utredningen helt förbjuda bruk av nikotinprodukter under skoltid, hela vägen upp i gymnasiet. Enligt Askersjö är det inte bara att bruket av nikotinpåsar har ökat i skolorna som föranlett förslaget, utan även att bruket av nikotinpåsar blivit alltför synligt.

- Det handlar om att unga gör som kompisarna gör. Om de ser att en kompis snusar eller viftar med sina dosor så är risken större att andra tar efter. Det är den användningen som vi vill förhindra. Om det inte är tillåtet att använda snus under skoltid så syns det inte lika mycket längre och då kanske färre börjar, säger hon.

Exakt hur förbudet ska kontrolleras och efterföljas vill Inga-Lill Askersjö inte fördjupa sig i. 

- Det är en fråga som behöver diskuteras, hur skolorna ska hantera det här i förhållande till eleverna. Även idag anser man ju att man inte ska avhysa elever som bryter mot rökförbudet, eller att beslagta cigaretter. Det handlar mer om att informera eleverna och föräldrarna om att det finns ett förbud. Men det är något som de inblandade behöver diskutera mer, säger hon.

 

skarmavbild_2024-03-26_kl._18.54.00.png

 

Även lärarna förväntas följa andan i förbudet, även om det rent tekniskt inte gäller dem. Enligt Inga-Lill Askesjö är det egentligen inte så problematiskt att lärare vejpar eller snusar. Så länge det inte syns.

- Jag hoppas att lärare och annan personal tolkar det som om de faktiskt inte ska visa att de snusar öppet för eleverna. Det tror jag bli naturligt. Det är klart att man inte lägger upp sin snusdosa på katedern om man precis sagt till sina elever att stoppa ner sina.

Målet är att minska bruket av nikotin bland de som inte heller får lov att köpa produkterna, menar Askersjö. Ytterligare ett förslag är därför ett förbud mot langning av nikotinprodukter till minderåriga. Detta ska utformas på ett liknande sätt som förbudet mot att langa alkohol. I dagsläget är det bara olagligt att sälja nikotinprodukter till minderåriga.

- Det blir straffbart att ge eller att köpa de här produkterna till någon som är under arton. Det betyder även att polisen kan beslagta nikotinprodukter från en minderårig. Det blir i alla fall möjligt, med logiken att det sannolikt har begåtts ett brott när den minderåriga skaffade produkterna.

Även så kallad lagerhållning av nikotinprodukter ska bli förbjuden. Tobaksvaror, e-cigaretter, påfyllningsbehållare och tobaksfria nikotinprodukter ska inte få förvaras i en komersiell lokal eller tillhörande lager om de inte får säljas i lokalen. Det betyder att exempelvis oregistrerade e-cigaretter eller cigaretter inte ens får finnas i butikerna, även om ägaren inte tänker sälja dem.

- Anledningen till förbudet är att den illegala handeln med nikotinprodukter vuxit sig stor och har blivit en viktig del av den organiserade brottslighetens inkomster. Det här är ett sätt att öka möjligheterna att ingripa mot de som skaffar varor som helt uppenbart är avsedda för den svarta marknaden, avslutar Inga-Lill Askersjö.

Text och bild: Stefan Mathisson, Vejpkollen.se