Skip to main content

”Hälften av alla snussorter blir förbjudna”

skarmavbild_2024-04-01_kl._11.12.30.png

 

Varannan snusdosa kan försvinna från butikerna. Det blir resultatet om den statliga utredningens förslag om nikotingränser för snus blir verklighet. Nu varnar Sveriges största återförsäljare av snus och nikotinportioner för konsekvenserna.
- Det kommer att bli betydligt svårare för rökare att sluta röka. Samtidigt kommer ungdomsbruket sannolikt inte att minska alls, säger Markus Lindblad, Snusbolaget.

Det statliga utredningen med titeln “En trygg uppväxt utan nikotin, alkohol och lustgas” föreslår ett tak för nikotinkoncentrationen i både traditionellt snus och nikotinportioner. Enligt utredningen ska gränsen gå vid 12 mg/gram. När Snusbolaget, Sveriges största återförsäljare av både snus och nikotinpåsar, sorterade bort de varianter som inte uppfyller det kravet stod det klart vad konsekvenserna skulle bli.

- Om förslaget går igenom betyder det att över hälften av de snussorter som kunderna efterfrågar försvinner. Det är ett enormt slag mot snusarna och i synnerhet de som försöker bli kvitt cigaretterna med hjälp av snus, säger Markus Lindblad, kommunikationschef på Snusbolaget, till Vejpkollen.

Enligt Markus Lindblad har utredaren inte tagit hänsyn hur konsumenterna använder snus i verkligheten. Snusbolaget samlar regelbundet in information från sina kunder. Lindblad ser därför tydliga mönster i hur konsumenterna agerar och kan följa deras köp längre än fem år tillbaka i tiden.

- Rökare som går över till snus brukar börja med en starkare variant, ofta någon bärsmak. Över tid går de över till svagare snus och mindre extrema smaker. Det är det vi ser i vår statistik. Yngre användare, å andra sidan, väljer istället svagare snus redan från början.

På grund av  detta så skulle en nikotinhalt på 12 mg/ml inte påverka de unga konsumenterna i någon större utsträckning, menar han. Däremot skulle det drabba de lite äldre som behöver högre nikotinstyrka för att lyckas i sina försök att sluta röka.

- Allt det här verkar utredaren har missat. Tre av fyra snusare kommer inte längre att kunna köpa det snus de önskar. Även om intentionen med utredningen varit god och att vi nog behöver gränser för nikotinhalterna i produkterna, så förstår jag inte hur man tänker här, säger Markus Lindblad.

Hur skulle du vilja att regleringen såg ut?

- I det här läget är det nog bäst att strunta i nikotingränsen helt och hållet. Det behöver utredas bättre än så här. Jag vet att flera inom branschen föreslagit en högre gräns, mellan 15 och 20 mg/mg. Det hade åtminstone räddat 90 procent av sortimentet. 

Flera politiker, även de som vill främja snuset i förhållande till cigaretter, har velat se reglering av av just nikotinstyrkan. Detta har i första hand gällt det vita snuset, där nikotinet är tillsatt vid tillverkningen. Men Markus Lindblad tror inte att det var det här resultatet man tänkte sig före utredningen.

- Om vi vill att rökningen ska fortsätta att minska i Sverige så ska vi inte göra snuset mer otillgängligt. Det är viktigt att rökare kan hitta den variant som passar dem. Att ha begränsa nikotinstyrkan i produkter som i verkligheten hjälper dem att fimpa cigaretterna är verkligen inte bra. Vi såg det när man begränsade nikotinstyrkan i e-vätska för cigaretter inom EU. Där är nikotinstyrkorna tillräckligt höga för att göra ungdomar beroende, men inte tillräckligt höga för att attrahera alla rökare till mindre skadliga alternativ. Man måste tänka igenom sånt här mer noggrant, menar Markus Lindblad.

Han uppmanar nu snuskonsumenter att protestera. Och politiker att agera.

- Det är tråkigt att utredningen hamnar så snett, när intentionen ändå varit så god. Tobaksrökning är en av de främsta riskfaktorerna, och tillgängligheten till hälsofrämjande produkter måste därför öka. Regeringen har tidigare poängterat vikten av skademinimering och uppmuntrat prisskillnader mellan cigaretter och alternativa nikotinprodukter. Man måste nu våga ifrågasätta utredarens ogrundade slutsatser. Annars riskerar vi att förlora världens bevisat bästa anti-rökningsstrategi, avslutar Markus Lindblad.

Text och bild: Stefan Mathisson, Vejpkollen.se