Skip to main content

Försäljningen i branschen fortsätter stiga

skarmavbild_2024-04-17_kl._19.06.37.png

 

Convenience Stores Index Q1 2024 visat att försäljningen i conveniencehandeln fortsätter att stiga. Under första kvartalet i år ökade försäljningen med 3,4 procent. Därmed har försäljningsutvecklingen nu varit positiv i nästan 3  år.

Convenience Stores Sweden och HUI Research mäter försäljningsutvecklingen inom conveniencehandeln genom rapporten Convenience Stores Index. Siffrorna avser total försäljning exklusive omsättning för spelverksamhet, monetära tjänster och dylikt. 

Tillväxttalen som presenteras i rapporten avser jämförbara butiksenheter jämfört med samma period föregående år. Underlag för indexet är några av de största aktörerna inom conveniencehandeln. Tillsammans är dessa aktörer så stora att sifforna kan betraktas som representativa för de större aktörerna inom branschen.

 

colourbox30831982_kopia.jpeg

Foto: Colourbox

 

- Sedan 2019 har försäljningsvolymen svängt mycket kraftigt. Pandemin orsakade en stor nergång under flera kvartal, som max på -11,6 procent under ett kvartal. Efter pandemin kom en uppgång med nästan samma storlek under 5 kvartal, som mest med 10,4 procent under ett kvartal, säger Bengt Hedlund, vd Convenience Stores Sweden.

Sedan mitten av 2022 är vi tillbaka på mer normala ökningstakter. Istället startade en kraftig inflationen som vi inte sett på många årtionden. Totalt har inflationen inom dagligvaruhandeln varit ca 20 procent och vi kan anta att den är av samma storlek inom conveniencehandeln.

- Men eftersom vårt index mäter i löpande priser så har volymtillväxten i vår bransch inte varit lika bra som siffrorna visar. Tar vi hänsyn till inflationen på 20 procent så kan man säga att volymtillväxten uteblir helt efter pandemin då siffrorna egentligen visar en tillväxt i ökade priser. Alltså ingen ökad försäljningsvolym, avslutar Bengt Hedlund.

Text: Ann Hedlund

pdf.pngcss_index_historik.pdf