Skip to main content

Mer än varannan handlare utsattes för brott under det första kvartalet

aw1hz2vzlzetbwlsaso2ymlszgvyl292zxj2ywtuaw5nc2thbwvyys1pbm9tahvzlmpwzw_kopia.png

 

Handelns brottsutsatthet fortsätter att öka kraftigt. Över hälften av butikerna utsattes under föregående kvartal för någon form av brott, och månadens notering är en av Trygghetsbarometerns högsta någonsin. Tiden för fina ord är förbi. Nu krävs det att de ansvariga börjar leverera på sina löften skriver Svensk Handel i ett pressmeddelande.

Säkerhetsindex, alltså andelen butiker som utsatts för antingen stöld, ringa stöld, hot eller våld i samband med stöld, inbrott, hotfullt beteende eller blivit utsatta för bedrägeriförsök, blev under det första kvartalet 2024 52 procent, vilken är en ökning jämfört med föregående kvartal, då siffran var 45 procent. Således kan det konstateras att inledningen av 2024, utifrån ett säkerhetsperspektiv, varit mycket svårt för handeln. Svensk Handel har tidigare berömt regeringen för dess ambition om att motverka mängdbrotten. Men tempot är alltjämt för lågt.

- Det är nattsvarta siffror som vi nu presenterar. Vi befinner oss nu i en situation där brott har blivit vardagsmat för handlare och deras anställda, och väldigt lite talar för att situationen kommer att bli bättre på kort sikt, säger Nina Jelver, säkerhetschef på Svensk Handel.

Det brott som handlarna uppger att de utsätts för mest frekvent är stölder. Under det första kvartalet uppgav 45 procent att de någon gång under den senaste veckan utsatts för stöld, eller ringa stöld. Det är en kraftig ökning jämfört med föregående kvartal. Varje år stjäls det för över 8,5 miljarder inom den svenska handeln, och brottet blir alltmer normaliserat.

- Egentligen är vi inte särskilt förvånade över den kraftiga ökningen av stölder. Vi får varje dag in samtal från förtvivlade handlare som trots diverse säkerhetslösningar ser hur stölderna bara fortsätter. Att krönikörer och tyckare i stora tidningar flertalet gånger dessutom i princip uppmanat till stölder inom dagligvaruhandeln innebär att beteendet normaliseras ytterligare. Det är minst sagt en farlig utveckling, säger Nina Jelver.

En viss uppgång i anmälningsbenägenheten noteras i detta kvartals Trygghetsbarometer. Drygt var tredje handlare uppgav att de anmält de stölder som butiken drabbats av. Det är fortfarande en alarmerande låg siffra. Därutöver får Svensk Handel fortsatt in uppgifter om att lagen om tillträdesförbud till butik, som var tänkt att skydda handlare och dess anställda, inte tillämpas på ett konsekvent och effektivt sätt av rättsvårdande myndigheter.

- Det är positivt att fler nu gör en polisanmälan, men siffran är fortsatt på tok för låg. Att var femte handlare avstår från att göra en anmälan på grund av att det sällan leder någonvart borde mana till eftertanke för polisen. Vi fortsätter uppmana våra medlemmar att anmäla alla brott. Det är så som vi mest effektivt påtalar allvaret för politiker och Polismyndigheten, avslutar Nina Jelver.

Källa och bild: Svensk Handel