Skip to main content

”Cigarettförsäljningen minskar mest där alternativ är tillåtna”

skarmavbild_2024-04-24_kl._13.26.49.png

 

Antalet rökare som byter över till upphettad tobak ökar. I dagsläget använder 28 miljoner före detta rökare systemet IQOS, som tilverkas av tobaksbolaget Phillip Morris. Samtidigt minskar cigarettförsäljningen. - Målet är att 50 procent av våra intäkter kommer från rökfria produkter 2025. I 25 länder har vi redan nått det målet, säger Tommaso Di Giovanni, vice kommunikationschef vid Philip Morris. 

Philip Morris presenterade nyligen sin årliga rapport om hållbarhet, skademinimering och illegala marknader vid en presskonferens i Paris. Och mellan siffror och statistik stack tobaksbolaget inte under stol med att man ser de senaste årens satsning på rökfria produkter som lyckad.

- Vi kommer från att endast ha sålt cigaretter. Sedan 2008 har vi investerat och satsat på att utveckla och ta fram alternativ till cigaretterna och nu ser vi resultatet, säger Tommaso Di Giovanni.

Sedan Philip Morris köpte det svenska snusföretaget Swedish Match så har företaget tagit ett stort kliv mot att nå målet, konstaterar Di Giovanni. Bland de rökfria kunder som PMI själva håller räkningen på, så står snus eller nikotinpåsar för cirka 11 procent. Resten handlar dock om IQOS och till viss del e-cigaretter. Japan och några Europeiska länder sticker ut i statistiken.

- Vi beräknar att 33 miljoner av våra kunder gått över till rökfria produkter. 28,6 miljoner använder IQOS. I exempelvis Ungern står IQOS för 30 procent av intäkterna. Vi ser också att det är ett storstadsfenomen, i exempelvis Vilnius och Rom har försäljningen i ökat kraftigt.

 

skarmavbild_2022-09-28_kl._14.37.58.png

 

PMI har vid flera tillfällen påpekat att lagstiftning och information om rökfria produkter spelar en nyckelroll utöver företagets investeringar i rökfritt nikotin. Tommaso Di Giovanni menar att det även syns tydligt i statistiken.

- Men nikotinmarknaden är enorm. I Europa röker i snitt 20 procent av befolkningen. Det är betydligt lägre i vissa länder som Sverige, Norge och Storbritannien och betydligt högre i andra, som i Frankrike.

I Frankrike röker närmare 30 procent av befolkningen. Detta trots att landet satsat stort på olika former av restriktioner och prevention, inte minst via kraftigt höjda tobaksskatter. Det är ett av flera verktyg som är rekommenderade av WHO för att minska rökningen. WHO rekommenderar även att man inte skiljer på olika nikotinprodukter i förhållande till skaderisker i lagstiftningen. Något som Tommaso Di Giovanni och PMI är kritiska till.

- Frankrike har valt att inte skilja på rökning och rökfria produkter i lagstiftningen. Man uppmanar inte heller rökare att välja andra alternativ. Istället har man valt att höja skatterna. Rökningen har inte minskat, utan istället har en tredjedel av cigarettförsäljningen flyttat till den svarta marknaden. Var tionde i Frankrike cigarett är illegal, konstaterar Di Giovanni.

Enligt honom borde istället länder som Frankrike, och i förlängningen också WHO, lära sig av de länder där rökningen minskar som allra snabbast.

- Cigarettförsäljningen har minskat snabbast i de länder där man tillåter och även uppmuntrar till alternativ. Sverige är ett bra exempel på att det fungerar, även om snusets betydelse handlar mycket om en lokal tradition. Men även Storbritannien visar vägen genom att aktivt uppmana rökare att byta till e-cigaretter. Där är rökningen nere på 14 procent. Jämfört med 30 procent i Frankrike, som valt att inte ens tillåta återförsäljare att informera kunderna korrekt om produkterna.

Tommaso Di Giovanni lyfter samtidigt Grekland som en föregångare tillsammans med Sverige inom EU.

- Grekland blev först med att tydligt differentiera mellan rökfria produkter och rökprodukter i lagstiftningen. Sverige har inte gjort detta, men kommer istället att sänka skatten på snus och samtidigt höja den på cigaretter. Det är åtgärder som spelar roll och påverkar rökarnas beteende i en positiv riktning, avslutar  han.

Text: Stefan Mathisson 

Foto: PMI

Foto överst:  Tommaso Di Giovanni, vice kommunikationschef, Philip Morris