Skip to main content

Vitt snus och vapes fortsätter öka

can-rapport.jpg

Foto från CAN

 

Användningen av vitt snus och e-cigaretter fortsätter att öka. Andelen svenskar som snusar – både tobakssnus och vitt snus – är högre än vad som någonsin uppmätts. Det visar en ny rapport från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN. 

Rapporten beskriver hur den självrapporterade användningen av snus, cigaretter och e-cigaretter har utvecklats under åren 2003–2023 i Sverige. Den är baserad på Monitormätningarna där cirka 18 000 personer i åldrarna 17–84 svarar varje år. I årets rapport belyses även hur alkoholkonsumtionen fördelar sig bland användare av olika nikotinprodukter. Användning av upphettade tobaksvaror redovisas för första gången.

2023 uppgav nästan var femte av de tillfrågade i åldrarna 17–84 år att de snusat den senaste månaden, majoriteten dagligen. 2011 var andelen som lägst, 12 procent. Svenskarna köper alltmer tobakssnus men enligt rapporten är det främst de vita prillorna som driver upp snusandet, särskilt bland unga och kvinnor. Bland tillfrågade 17–29-åringar uppgav 26 procent att de använt vitt snus senaste månaden.

Även vejpandet, användning av e-cigaretter, bland yngre fortsätter att öka, vilket det gjort de senaste två åren. Andelen 17–29-åringar som svarar att de vejpat senaste månaden har stigit från 4 procent 2021 – till 16 procent 2023.

När det gäller vanliga cigaretter fortsätter den dagliga rökningen att dippa. 2023 svarade 6 procent av tillfrågade vuxna att de röker varje dag. Men det sporadiska feströkandet har länge varit oförändrat. För första gången har CAN undersökt kopplingen mellan alkohol och tobaks- eller nikotinprodukter. De som dricker och även röker eller snusar, konsumerar över lag mer alkohol än de som inte gör det – 0,71 liter ren alkohol per månad jämfört med 0,4 liter.

 

coffee.jpg

Vejping har ökat kraftigt under de senaste två åren, framför allt i den yngsta åldersgruppen. (Foto från Pixabay)

 

Från rapporten i korthet:

- Användandet av upphettad tobak är ovanligt; under 2023 hade 0,3 procent använt upphettad tobak under den senaste månaden.

- Cigarettrökning har minskat kraftigt de senaste 20 åren och det är framför allt dagligrökningen som minskat.

- Vejping har ökat kraftigt under de senaste två åren, framför allt i den yngsta åldersgruppen.

- Vitt snus är lika vanligt bland kvinnor och män. Det är klart vanligast i den yngsta åldersgruppen.

- Under 2023 hade 30 procent av befolkningen rökt, snusat, vejpat och/eller använt upphettad tobak vid minst ett tillfälle den senaste månaden. Användandet har ökat under de senaste 10–15 åren.

Källa: Zetterqvist M. Självrapporterade rök- och snusvanor 2003–2023. Stockholm: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN); 2024. CAN-rapport 226.