Skip to main content

Full fart på höstens aktiviteter

utbildningarna 450

Convenience Stores Sweden arrangerar under hösten ett antal olika branschaktiviteter för sina medlemmar. Hitintills har vi genomfört en tvådagars category management-utbildning samt två nätverks- och utvecklingsträffar. Återstår i år gör Study Day, Visual Merchandising-utbildning och Inspirationsträff om matsvinn.


Den årligen återkommande Category Management-utbildningen gick av stapeln den 3-4 oktober. Den 10 oktober var det nätverks- och utvecklingsträff för drycker/konfektyr/snacks/glass medan gruppen för tjänster hade program den 17 oktober.
Den 13 november är det dags för vår Study Day som är en kunskapsdag där vi fångar upp inspiration och lärdom från andra branscher i syfte att stärka convenience-branschen. Study Day omfattar studiebesök och föreläsningar gällande olika attraktiva koncept i syfte att utmana oss själva att se om, och hur, vi alla kan hitta ny inspiration för att öka försäljning och lönsamhet.

22 november har vi en utbildning i Visual Merchandising. Syftet med denna är att ge ökad kunskap och inspiration i vikten av att skapa en säljande helhet i butik - visual merchandising. Vilka verktyg har man som regionchef/butiksägare/säljare att arbeta med, och hur? Vi går igenom butiken sett utifrån ett visual merchandising-perspektiv och 5P (plats, produkt, pris, promotion, personal) samt hur de alla hänger ihop och påverkar varandra. Vi ger konkreta tips på olika verktyg som kan användas utifrån goda exempel från servicehandeln likväl som övrig detaljhandel.

2018 avslutas med en Inspirationsträff om matsvinn och detta sker den 5 december.