Skip to main content

Första mobila butiken är på plats

tullinge 1 450


Förra veckan lyftes den första mobila Pressbyråbutiken på plats. Detta skedde i Tullinge söder om Stockholm och det är inte den sista.
- Det här skapar nya möjligheter för oss, säger Isak Wondimu, etableringsdirektör på Reitan Convenience Sweden.

Det hela började för ett och ett halvt år sedan när Isak besökte en fabrik i Polen där det görs butiksinredningar. Han fick se en stålställning och när han nyfiket frågade var det var och fick svaret ”en kiosk” så föll bitarna på plats. Man hade nämligen inom Reitan börjat funderat på mobila byggnader.

- Vi har sett ett behov av att kunna etablera butiker som inte kräver så hög försäljning och detta då på platser där hyran står i paritet till omsättningen, säger Isak Wondimu som ser stora möjligheter öppna sig.

- I Tullinge, som är den första, har vi ett arrendeavtal med kommunen vilket gör kostnaden betydligt lägre än på kommersiella ytor. Vi behöver inte heller lägga tid och kraft på hyresförhandlingar eftersom det finns en fastställd tariff. Vi kan omsätta hälften mot en vanlig etablering och ändå tjäna pengar.

Strategiskt beslut

I grunden finns ett strategiskt beslut om mobila butiker och Tullinge blir ett test. Men det är redan flera liknande etableringar på gång. De passar ju extra bra vid omlokaliseringar som ofta blir fallet vid stora byggen. Så sker exempelvis under flera år framöver vid Stockholms universitet och även vid Lunds sjukhus. Här finns ytterligare en poäng; man servar inte bara befintliga kunder utan även alla byggarbetare.

- Vi bedömer att det behövs fem till sex enheter under närmaste åren. Men det gäller att producera lagom många eftersom tanken är att de ska användas i rotation. I Tullinge blir det dock en mera permanent lösning, säger Isak Wondimu.

Reitan har tre olika moduler på sina mobila butiker; 21, 42 och 63 kvadratmeter. Utåt sett syns ingen skillnad mot vanliga butiker och de är konstruerade så att den bakre modulen och frontmodulen ser likadana ut som vilken butik som helst. Sedan kan man nöja sig med dessa eller utöka med en till på mitten. I extrema fall kan det också räcka med en modul.

- Den i Tullinge är 42 kvadrat vilket säkert också kommer att bli den vanligaste modellen.

tullinge2. 450jpg


Är det då något man inte kan göra eller ha i de mobila butikerna? Nej egentligen inte, för det mesta finns med, exempelvis kaffestation, bake off-ugn, öppna kylar med mera. Däremot är det i dagsläget inte möjligt med spel.

- Vi ser som sagt stora möjligheter med den här nyheten. Så länge vi kan stå på arrendemark så är det inga begräsningar, säger Isak Wondimu och berättar att Tullingebutiken beräknas öppna under senare halvan av november.

- Vi har lite omgivande markarbeten att ta hänsyn till här. I vanliga fall ska det dock inte behöva ta mer än en vecka från det att den landar tills vi kan öppna.

Etableringsrekord

Etableringstakten är annars fortsatt hög inom Reitan Convenience Sweden Faktum är att man slog ett rekord förra året. Sedan förra hösten har man öppnat totalt 22 nya enheter inklusive några satelliter varav två i Göteborg och en i Malmö. Kännetecknande för en sådan är att den är mellan 5 och 15 kvadratmeter och inte har plats så kallad backoffice-verksamhet. Den första, och mest kända, är den i avgångshallen på Bromma flygplats – för övrigt årets convenience-butik 2017.

- Vi fortsätter i samma tempo och har i dagsläget 16 beslutade nyetableringar varav de flesta byggs nästa år. Målet är att komma över och teckna 50 nya hyresavtal på tre år och sedan 1 januari 2017 har vi tecknat 37. Det kan även innebära att vi köper grannlokalen och bygger ut befintlig butik vilket resulterar i att vår jämförbara tillväxt gynnas, säger Isak Wondimu och avslutar med att framhålla sina medarbetare.

- Det är ett fantastiskt gäng med tre etablerare och tre byggprojektledare.

Text: GUNILLA PIHLBLAD
Foton från Reitan Convenience Sweden