Smarta förpackningar minskar matsvinnet

man haller upp grona forpackningar 450


Miljösmarta förpackningar som minskar både materialåtgång och matsvinn var i starkt fokus på förpackningsmässan Scanpack 2019.

- Vi märker ett stort intresse, men livsmedelsbranschen är konservativ, och därför kan det ta tid innan det blir ett brett genombrott för miljösmarta förpackningar, menar Anders Källman, vd i Multivac.

Företaget utvecklar både maskiner, förpackningar och metoder för minskad miljöbelastning.

- Genom att applicera alternativa förpackningsmetoder, jämfört med hur livsmedel hanteras i butik idag, kan vi till exempel med Skin-pack nå tre och en halv till sex gånger längre hållbarhet på förpackade produkter ute i butik och därmed minska matspillet med upptill 60-70%, i butiksledet, säger Anders Källman.

Skin-packade produkter, vakumpackat, kan innebära att konsumenten upplever livsmedelseprodukten som mer färgfattig, men är en teknik som enligt Anders Källman ger en bättre produkt med hänsyn till själva smakupplevelsen.

- Det gäller att få konsumneten att prova och uppleva produkten för att förstå en av fördelarna med Skin-pack.

En annan produkt som Multivac hoppas på i framtiden är portionsförpackat livsmedel, finns idag bland annat för behandlat kött och för charkuterier.

- Många mindre slutna fack i samma förpackning, vilket innebär att livsmedlet kan packas upp i mindre portioner. Delar i ursprungsförpackningen behöver då inte brytas vilket gör att produkten hålls fräschare och mer aptitlig under längre tid. Därmed ökar hållbarheten och matsvinnet kan minskas, förklarar Anders Källman.

 

Ingen olja

Förekomsten av plast och oljebaserade förpackningsprodukter inom dagkligvaruhandeln har under senare tid diskuterats livligt. Många dagligvarukedjor har hoppat på PR-vagnen och meddelat att de helt slutar eller drastiskt minskar utbudet av exempelvis plastkassar. Andra har satt som mål att på sikt, helt fasa ut ej materialåtervinningsbar plast. Generellt sett finns det dock fortfarande stora volymer plastmaterial inom dagligvaru- och servicehandeln.

På Scanpack i Göteborg visade en rad aktörer fram miljövänliga och klimatsmarta förpackningslösningar.

- Vi har tagit fram ett emballage helt utan oljebaserade produkter, 48 procent ej oljebaserade polymer och 52 procent mineraler. Förpackningen är med sin höga värmeledningsförmåga utmärkt till varm färdigmat men även till kylda rätter. Genom att bibehålla värmen längre för en rätt minskas indirekt matsvinnet. Vi gör förpackningen tunnare men behåller ändå stadgan och styvheten jämfört med oljebaserade produkter, berättar Oscar Hugoson, säljare hos Scanfill.

Produkterna som är helt återvinningsbara kan även form- och färganpassas utifrån behov och önskemål för att till exempel underlätta sortering.

I ett aktuellt EU-projekt medverkar Scanfills moderbolag Polykemi, i en forskningssatsning som ska möjliggöra och underlätta sortering av förpackningsmaterial genom att de bli detekterbara av infrarätt ljus. På så sätt kan produkten lättare återvinnas och användas i nya polymerbaserade produkter.

En annan innovativ satsning görs av företaget Ecolean som tagit fram en drycksförpackning där upp till 40 procent av plasten ersätts av krita. Förpackningen blir mjukare och lättare att hantera när man har den med sig på utflykt eller resa.

 

tomma forpackningar 45

 

Etiketter som kommunicerar

Nya och av konsumenten, uppskattade kanaler för marknadsföring är alltid attraktivt. Ett svenskt familjeföretag har utveckklat en etikett som ”pratar” med konsumenten.

- Genom att scanna etiketten med sin smartphone får konsumenten upp fakta och berättelser om produkten. Varumärkesägaren får samtidigt information om var och när produkten konsumeras, berättar Günther Dieroff, utvecklingschef hos Beneli.

Teknologien kan också användas för att i samarbete med sensorer utläsa hur en enstaka kartonger med livsmedel har påverkats exempelvis vid misstanke om att en kylkedja brutits.

- Det betyder att ett helt parti livsmedel inte behöver kasseras utan att bara de kartonger eller enheter som larmar, vilket sparar både miljö och pengar, avslutar Günther Dieroff.

Matsvinn påverkar

Olof Nyström är projektledare på internationella förpackningsnätverket Packbridge.

- Frågan om matsvinn engagerar och många förpackningsaktörer tittar idag på hur man kan utveckla förpackningar just för att motverka matsvinnet. Köttproduktion utgör en så stor del av vår klimatpåverkan och på sikt har vi därför inte råd med att förlora så pass mycket livsmedel som vi gör idag, varken i transportkedjorna, fyllningsledet, detljhandelsledet eller hos konsumenten, säger Olof Nyström. Han fortsätter:

- Att genom olika vacumförpackningsmetoder för färsk kött och fisk, förlänga tiden i butiken betyder väldigt mycket för matsvinnet.

Som en fingervisning beräknas generellt att varje svenskt hushålls matsvinn utgör 30 procent av volymen livsmedel som köps till hushållet.

När det gäller hantering av livsmedel före hushållsledet gör användning av NFC-teknik (Near Field Commincation) där taggar genom att kombineras med sensorteknik,
det enklare att läsa av hur livsmedlet mår.

- Genom den blir det blir lättare att spåra och sortera bort defekta varor. Det förhindrar onödigt spill i både butik och i transportledet, berättar Olof Nyström.

En annan lösning som är på väg kan vara en ökad anspassning av storleken på förpackningar i konsumentledet.

- Antalet singelhushåll i västvärlden är på väg mot 50 procent och det öppnar upp för mindre förpackningar och portionsförpackningar, det tror jag att vi får se mer av i framtiden inte minst genom att det genom mindre portioner genereras en mindre mängd matsvinn, avslutar
Olof Nyström.

 

grona forpackningar kvardrat 450


Fem olika förpackningstrender 2018 listade av packworld.com:

1. Förpackningar kommer att spela en allt viktigare roll i att minska mat- och produktsvinnet.
2. Varumärken online kommer att återuppfinna sina förpackningar för att förbättra upplevelsen av dem på nätet.
3. Företag som är transparenta och enkla i sin kommunikation kommer att vinna fördel och förtroende hos konsumenterna.
4. Att skydda världens hav och natur kommer att driva förpackningsutvecklingen och arbetet mot en cirkulär ekonomi för framtida generationer.
5. Moderna och nytänkande förpackningar får en alltmer central plats i butikerna.

 

Text och foto: JOHAN ERICHS

 


Convenience Stores Sweden

08 - 505 970 30Kontakt

    Pressrum    |    Nyhetsarkiv    |   Rapporter och länkar |  Convenience Stores Index 

c/o Företagarna | 106 67 Stockholm  |  Besöksadress: Rådmansgatan 40
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.