Ja till tillståndsplikt. Ja till otydliga regler om rökförbud vid butiker.

tobakslag 450


Äntligen har riksdagen tagit sitt beslut om en ny tobakslag. Som vi tidigare har konstaterat kommer alla som vill handla med tobak och liknande varor att få söka tillstånd eller licens. Det är positivt, det ökar kontrollen och försvårar försäljning av illegal tobak.


Nya regler om spårbarhet och säkerhetsmärkning genomförs i Sverige och välkomnas även det av convenience-branschen. En tredje positiv nyhet är att det kontraproduktiva förslaget om att förbjuda självbetjäning har strukits. Mer bekymmersamt är innebörden av förslaget om ett utvidgat rökförbud. Ingen tycks veta exakt hur det kommer att slå mot convenience-branschen. När regeringen väljer att blunda för experternas varningar kan effekterna kan bli förödande.

Vad är egentlig problemet med rökförbudet?

- Förslaget omgärdas av oklarheter vad gäller gränsdragningar och tillämpbarheten. Det är bland annat därför som Lagrådets experter avstyrkte förslaget på ett tidigt stadium. Även Kammarrätten i Stockholm, Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten har sett svårigheterna i att särskilja det som är tillåtet och det som inte är det, säger Bengt Hedlund, vd i Convenience Stores Sweden.

Exempelvis blir det rökfritt på bänken utanför butiken. Det omfattar convenciene-branschens alla butiker och serveringsytor. Det utvidgade rökförbudet gäller inte bara tobaksrökning utan även elektroniska cigaretter, heat-not-burn-produkter och örtprodukter för rökning. Det gör det svårare att behålla kontakten med kunderna.

Att det blev en realitet är för övrigt på grund av att Sverigedemokraterna inte röstade mot i riksdagen.

Hur ska detta gå till?

- Den som ansvarar för butiken åläggs ansvaret för att rökförbudet upprätthålls utanför butiken i anslutning till entrén. I detta ligger även att vi i branschen hålls ansvariga för att någon röker. Det är inte rimligt att tobakshandlare ska behöva agera polis gentemot sina kunder som råkar stå för nära butikens entrédörr. Vad händer om vi inte lever upp till detta? Kommer det att påverka licenstillståndet som branschen nu ska ansöka om? Den risken finns med den nu föreslagna lagen och det kommer inte göra någon glad, avslutar Bengt Hedlund.

Text och foto: GUNILLA PIHLBLAD


Convenience Stores Sweden

08 - 505 970 30Kontakt

    Pressrum    |    Nyhetsarkiv    |   Rapporter och länkar |  Convenience Stores Index 

Convenience Stores Sweden AB  |  Artillerigatan 6, 1 tr  |  114 51 Stockholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.