Skip to main content

De största effekterna av förändringar i vår mobilitet

 

global conveneince radar screen 


Mobilitet, definierad som individuell, motoriserad fordonsburen transport av människor, kommer att förändras mycket vare sig det är nödvändigt arbete och handlande eller mera frivilliga fritidsturer. Inaktiverande mobilitet påverkar den framtida mobiliteten negativt, medan möjliggörande mobilitet skapar nya möjligheter och positiv utveckling.

 

Så säger Mark Wohltmann från NACS Europe, den internationella organisationen för vår bransch. I fyra korta avsnitt, varav detta är det tredje, återger vi en del fakta och tankar som han sammanfattar så här:

På den negativa, inaktiverande sidan, så reducerar ”cloud living” på ett övergripande sätt antalet turer som folk tar. Tack vare teknologi så arbetar vi hemifrån oftare och tack vare sociala medie-verktyg, blir vi vana att umgås med familj och vänner via dessa i stället för ansikte mot ansikte. Behovet av fysiska möten och i samband med dessa, mobilitet, minskar stadigt i vårt samhälle.
Miljötänkandet uppmuntrar också till minskad mobiltet: från flygskam till ”autosolism”, ett ord som har börjat användas för att ensamma bilåkare inne i städerna ska börja skämmas också.

På den positiva, möjliggörande sidan, så ser vi mobiltet-som-service bli föremål för investeringar med en mängd startups som poppar upp med nya idéer och affärsmodeller varje dag. Hela MaaS Industry närmar sig 100 miljarder US Dollars marknadsvärde 2030. Och från teknikföretag och biltillverkare till mjukvaru-utvecklare, så ansluter sig alla till dessa nya möjligheter. Dessutom har framstegen kring utsläppsneutrala bränslen positiv effekt på på den övergripande mobiliteten.

skarmavbild 2021 02 23 kl. 21.28.23


I allt detta är elektriciteten en nyckel. Elektriska fordon är en del av vägen till utsläppsneutrala bränslen, men bara när de har överkommit sina nackdelar, i första hand den låga densiteten jämfört med flytande bränsle. Men elektricitet är också en huvudingrediens i syntetiska bränslen. Oavsett om primärt eller sekundärt syfte, elektricitet är nyckeln och utsläppsneutral produktion av elektricitet, blir alltmer betydelsefull.

Den tredje möjliggöraren för mobilitet är självkörande bilar. Så snart som ”feed off”-tekonologin avancerar till ”hands off” och slutligen till ”brain off”, kommer självkörande bilar att göra förare till passagerare, vilket ger ordet restid en ny mening. Så snart bilar kan navigera inte bara i reglerad stadstrafik utan också i mer komplexa förortsområden, på motorvägar och slutligen, i outforskad terräng, finns det ingen anledning för en person att köra själv.

societal needs


Allt detta är förutspått att gradvis hända fram till 2030. Företag kommer att investera eftersom självkörande betyder goda vinster, såväl för att sälja dem som för att använda dem, och därmed reducera transportkostnader. Tillsynsmyndigheter kommer att uppmuntra utvecklingen för att minska utsläpp, trafik och parkeringsutrymmen. Och konsumenterna kommer att uppskatta den nya pendlingstiden, de nya trafikfria ytorna och de nya möjligheterna som att få arbeta för mobila företag som mycket väl kan bli nästa ”cool place” och dessutom en lönsam arbetsplats.

Covid-19 fungerar som en accelerator för allt detta; minskat resande tack vare ökat hemarbete och behovet av förarlösa bilar. Transportsektorn kommer att bli påverkad vilket kommer att leda till mobilitet, definierad som tillfälle-specifika, utsläpps-optimerade, helt anslutna, självkörande fordon.

 

Kommande avsnitt i vår serie är:
Företag som gjort, och gör, riktigt bra saker

Föregående avsnitt:
Det nya (o)normala
Hur pandemin kan förändra vår bransch

Hur din bransch (re)agerat på coronan