Skip to main content

Convenience Stores Index Q2 2021: Äntligen pekar försäljningen uppåt igen!

csi

 

Efter ett antal dystra kvartalsrapporter vände det det äntligen under andra kvartalet i år. Försäljningen i convenience-handeln ökade då med 1,7 procent.

Tillväxten i branschen var därmed positiv för första gången sedan fjärde kvartalet 2019.

- Äntligen vänder vår bransch uppåt och hamnar på plus. Vi ser med tillförsikt fram emot kvartal 3 där vi också kan få en extra kraft av det fina vädret, säger Bengt Hedlund, vd i Convenience Stores Sweden.

Utvecklingen sett över de fyra senaste kvartalen är -4,1 procent, jämfört med föregående fyra kvartal. Hittills i år är utvecklingen -2,1 procent.

- Vår bransch som helhet har ändå klarat sig bra under pandemin och vi har ingen anledning att se annat än positivt på framtiden, säger Bengt Hedlund.

pdfHär kan du hämta rapporten.


Convenience Stores Index (från början Servicehandelsindex) började mätas i maj 2008. Tillväxttalen som presenteras i rapporten avser jämförbara butiksenheter jämfört med samma period föregående år. Siffrorna avser total försäljning exklusive omsättning för spelverksamhet, monetära tjänster och dylikt. 

Underlag för indexet är några av de största aktörerna inom convenience-handeln. Tillsammans är dessa aktörer så stora att siffrorna kan betraktas som representativa för de större aktörerna inom branschen.