Säkerhet

Tillsammans med Butikerna har vi tagit fram ett förmånligt säkerhetspaket för dig som är medlem, och som väsentligt ökar säkerheten och tryggheten i din butik, restaurang eller café.

Säkerhetschef Svensk Servicehandel och Fast Food

Det är nödvändigt att bryta den negativa utvecklingen där 2-3 butiker i Sverige, ibland medlemmar, rånas varje dag. För oss är det därför mycket viktigt att kunna erbjuda våra medlemmar snabb och professionell hjälp i säkerhetsfrågor.

Vi har också tagit fram ett så kallat Trygghetspaket för butiker, restauranger och caféer som vill skapa en trygg och säker arbetsplats. Detta har visat sig vara mycket bra att ha vid de inspektioner som Arbetsmiljöverket genomför. 

Säkerhetspaketet består av:

 • Om du blir rånad - Krishjälp
 • Trygghetspaketet
 • Kontanthantering
 • Säkerhetsutbildning
 • Säker butik

Är du intresserad av denna medlemsförmån men inte medlem, välkommen att kontakta oss på 08-505 970 30 så berättar vi mer.

Trygghetspaket – till kraftigt rabatterat pris för medlemmar

Kraven från myndigheterna om säkerheten på arbetsplatsen och det förebyggande arbetet ökar hela tiden. Vi erbjuder dig som medlem en förmånlig möjlighet att uppfylla en del av dessa krav genom vårt Trygghetspaket. Du är enligt lag skyldig att ha genomfört en riskbedömning och även ha en åtgärdsplan om det värsta skulle hända. Med Trygghetspaketet kan du göra detta enkelt och lättöverskådligt. Det är viktigt för dig och din personal att känna trygghet i jobbet. En del av denna trygghet är bland annat att veta vad och hur man ska agera när oväntade händelser inträffar.

Detta ingår i Trygghetspaketet

Trygghetskalender som består av färgkodade flikar med rutiner och handlingsplaner för vanligt förekommande händelser i butiken. Kalendern innehåller bland annat flikar för rån, inbrott, bedrägerier, brand, olyckor med mera.

Riskbedömningsverktyg Rån, Hot & Våld som hjälper er att genomföra en riskanalys och dela in butiken i en av tre riskgrupper: lågrisk, medelrisk eller högrisk genom ett enkelt poängsystem. Använd den medföljande checklistan för att skapa en grundnivå för säkerheten. Enkla symboler vägleder er bland krav från myndigheter och försäkringsbolag. För butiker i medelrisk- och högriskgruppen har grundsäkerhetsnivån utökats, vilket också markeras med tydliga symboler.

Verktyget är uppbyggt så att du enkelt och snabbt, med tydliga symboler, vägleds genom riskbedömningen. Genom att arbeta med verktyget ges ni de bästa förutsättningar för att uppfylla kraven i arbetsmiljölagstiftningen.

Längdmarkeringar. I paketet ingår två dekaler som placeras vid butikens utgångar för att på ett enkelt sätt fastställa längd på en eventuell gärningsman. Dekalerna påminner även personalen om vikten av att memorera ett signalement. Dekalerna är förberedda för en dold kamerainstallation.

Vi rekommenderar att man i god tid innan mötet med Arbetsmiljöverket har genomfört en riskbedömning och skapat en plan för hur eventuella brister ska åtgärdas. Använd gärna arbetsmiljöinspektören som ett bollplank. Visa upp ert förebyggande arbete och be om synpunkter.

Pris för Trygghetspaketet
Medlemmar betalar endast 325 kronor exkl. moms + frakt.
(Ordinarie pris är 1 495 kronor exkl. moms + frakt)

Beställ Trygghetspaketet
Trygghetspaketet beställer du på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller
08 – 505 970 30. Glöm inte att uppge adress och organisationsnummer vid beställningen.

Niklas Sundin är den som bäst kan ge dig ytterligare information om innehåll, utformning och funktion. Kontaktuppgifter till Niklas hittar du som medlem när du loggar in på hemsidan.

Säkerhetsskåp - till rabatterat pris för medlemmar

Genom detta mycket förmånliga avtal kan ni köpa olika säkerhets- och värdeskåp med upp till 35 procents rabatt. Det är just på tobaksskåp som vi har den höga rabatten. Övriga produkter säljes med 25 procents rabatt.

Följande säkerhetsskåp finns i sortimentet:

 • Värde- och deponeringsskåp
 • Säkerhets- och stöldskyddsskåp
 • Nyckelskåp
 • Dokument- och arkivskåp
 • Värdeförvaringsskåp
 • Deponeringsboxar
 • Låsalternativ
 • Inredningsalternativ

På inloggningssidorna finns, förutom detaljerad information om produkterna, kontaktuppgifter samt den kod som ska användas.

Säkerhetsutbildning

För att skapa en trygg och säker butik krävs tre grundstenar:

 • Årlig säkerhetsgenomgång av butiken med åtgärder
 • Rutiner och dokument för butikens säkerhets- och arbetsmiljöarbete
 • Säkerhetsutbildning för personalen

För att underlätta arbetet har Convenience Stores Sweden tillsammans med Butikerna tagit fram ett antal utbildningar med fokus på säkerhetsarbete i den egna butiken, restaurangen eller caféet.

Säker butik

Convenience Stores Sweden medlemsförsäkring – premiereduktion

Vi har sedan en tid upphandlat en unik försäkringslösning för samtliga medlemmar. Genom att risksprida inom de olika medlemmarna kan försäkringsgivaren sänka premierna på våra försäkringar. Utöver detta så finns konceptet "Säker butik".

Om butiken är skadefri sedan fem år samt uppfyller kraven på säker butik kommer försäkringsgivaren att sänka premien med ytterligare 20 procent för att verksamheten har vidtagit de skyddsåtgärderna som gör att en skada kan minimeras.

Säker butik innebär i korthet:

 • att det ska finnas en organisation för hantering säkerheten i butiken
 • att skalskyddet ska vara av godkänd kvalitet, vilket innebär att dörrar, fönster och lås ska vara godkända
 • att butikens kontanthantering har de skyddsåtgärder som behövs för att säkerställa en trygg kontanthantering i butiken samt vid transport av kontanter
 • att det systematiska brandskyddsarbetet fungerar och att brandrisker minimeras

Så här går det till:
Kontrollera att du inte utnyttjat din försäkring de senaste fem åren
Kontakta Butikernas säkerhetschef och beställ en självbesiktning för Säker butik.

Du genomför en besiktning med dokumentet som underlag, därefter signerar du och garanterar att du på ett sanningsfullt sätt beskrivit dina skyddsåtgärder.

Du skickar det ifyllda dokumentet och eventuellt kompletterande bilder till Butikernas säkerhetschef.

Säkerhetschefen kommer att bedöma om din butik uppfyller kraven i Säker butik. Eventuellt kommer du att få komplettera med till exempel fotografier eller åtgärder.

Då verksamheten klarar kraven kontaktar Butikernas säkerhetschef försäkringsmäklaren som ombesörjer att butiken får premiereduktionen.

Vill du beställa ett underlag för självbesiktning till en kostnad av 995 kronor + moms skickar du ett mail till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. och skriver ditt namn och adress så skickar vi den direkt till er.

Kontakta säkerhetschef Niklas Sundinför mer information. Du hittar Niklas kontaktuppgifter när du som medlem loggar in på hemsidan.

Är du intresserad av dessa medlemsförmåner men inte medlem, välkommen att kontakta oss på 08-505 970 30 så berättar vi mer.


Convenience Stores Sweden

08 - 505 970 30Kontakt

    Pressrum    |    Nyhetsarkiv    |   Rapporter och länkar |  Convenience Stores Index 

c/o Företagarna | 106 67 Stockholm  |  Besöksadress: Rådmansgatan 40
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.