Skip to main content

Arbetsgivarfrågor och personal

När du ska anställa personal är det mycket du behöver tänka på. Speciellt om det är första gången du anställer. Du tar på dig ett arbetsgivaransvar, vilket innebär många skyldigheter och kräver kunskap om lagar regler och kollektivavtal med mera.

Utöver lagen om anställningsskydd (LAS) är det många andra lagar och bestämmelser som blir aktuella. Mer information om vad som gäller när du ska anställa får du bland annat genom att kontakta vår arbetsrättsjurist . Kontakta denna tjänst även om du frågor kring löneuträkningar, arbetstid, semesterfrågor, uträkning av semesterersättning och försäkringar på arbetsmarkanden enligt lag och kollektivavtal.

Som medlem kan du ringa våra arbeträttsjurister på vardagar.