Skip to main content

Tillstånd och egenkontroll

När du ska starta en ny verksamhet eller förändra en du redan driver är det viktigt att du kontrollerar vilka tillstånd och regler som gäller för din verksamhet och de produkter du vill sälja. Det är ditt ansvar som egenföretagare att känna till och följa.

Om du säljer tobak, folköl, receptfria läkemedel och livsmedel ska du anmäla till rätt myndighet att du säljer dessa varor och att du ansvarar för att du och din personal följer och kontrollerar de lagar och regler som gäller på området och utför egenkontroll på hur det fungerar.

Kom ihåg att även avanmäla/ändra vid ägarbyte/försäljning/flytt. Kommunen har även rätt att ta ut en tillsynsavgift för sin kontroll av verksamheten och av att egenkontrollen sköts. Avsikten med detta är att se till att de lagar och regler som finns på området efterlevs. Det gäller till exempel 18-årsgränsen vid försäljning av vissa produkter eller att den mat som serveras till kunder vid försäljning är säker. Kontakta din kommun för mer information.

Detta gäller för tobak, folköl receptfria läkemedel och livsmedel:

Kontrollköp:
Kommunen har rätt att utföra kontrollköp av tobak, folköl och receptfria läkemedel inklusive nikotinläkemedel.

Ett kontrollköp är när en person som är 18 år, men ser ut att vara yngre, testar om det går att köpa dessa produkter utan legitimation.

Kontrollköp kan användas som en del av kommunens tillsyn men målet är i huvudsak att kontrollera och stödja dig när det gäller att följa lagen om ålderskontroll.

Du ska snarast efter ett kontrollköp meddelas resultatet och det ska användas för att kommunicera. Enbart kontrollköpet får inte användas för att till exempel utfärda ett försäljningsförbud.

Livsmedel:
Om du vill sälja livsmedel är du skyldig att upplysa kontrollmyndigheten, oftast din kommun, miljö- och hälsoskyddsnämnden eller motsvarande, om vilka livsmedelsanläggningar som du ansvarar för, så att de kan registreras eller godkännas. För de flesta inom servicehandeln räcker det med att registrera att man förmedlar livsmedel.

Behöver du godkännande av din lokal eller räcker det att registrera: Broschyr
Mer information om vad som krävs och hur vilken kontroll de utför kan du hitta hos Livsmedelsverket: Broschyr

Egenkontrollprogram Säker Mat

Branschriktlinjen är ett samarbete mellan Convenience Stores Sweden och Livsmedelsverket. Den har stor betydelse för såväl handel som restauranger och caféer. Den ska helt enkelt visa hur man som användare gör för att uppfylla lagkraven på livsmedelshygien och egenkontroll samtidigt som den gör det lättare i det vardagliga arbetet.

Convenience Stores Swedens Egenkontrollprogram
Gratis för dig som är medlem: Säker Mat 

Vi har även onlineutbildningar för dig och din personal, läs mer här: 
www.livsmedelsverket.se
conveniencestores.se/mina-sidor/dina-foermaner/90-saker-mat

Folköl:
Du som säljer folköl ska anmäla detta till kommunen senast den dag försäljningen påbörjas.

Mer information kan du hitta i Folkhälsomyndighetens broschyr ”Att sälja folköl”:
Broschyren finns översatt till flera språk. "Att sälja folköl"

Att läsa:
www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/alkohol-narkotika-dopning-tobak-och-spel-andts/alkohol/alkoholtillsyn/kontrollkop/material/

Receptfria läkemedel:
Du som vill sälja receptfria läkemedel i detaljhandeln ska göra en anmälan till Läkemedelsverket.
Mer information kan du hitta på Läkemedelsverkets hemsida: "Att sälja receptfria läkemedel"

Läs denna länk:
www.lakemedelsverket.se/sv/handel-med-lakemedel/receptfri-handel-utanfor-apotek/att-salja-receptfria-lakemedel#hmainbody2

Läs mer om ansökan:
www.lakemedelsverket.se/sv/handel-med-lakemedel/receptfri-handel-utanfor-apotek/att-salja-receptfria-lakemedel#hmainbody2

Exempel på enkla checklistor:
www.umea.se/download/18.6d96946b127b1c6010c800012705/1361887051112/Egentillsyn_Öl_To_Ni_utan+logo_1003.pdf

Via den här länken ser du allt material som relaterar till kontrollköp så som broschyrer, foldrar, brev, formulär och mallar. Och informationsmaterial om folköl- och tobaksförsäljning. Mer bra länkar efter texten om tobak.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/alkohol-narkotika-dopning-tobak-och-spel-andts/alkohol/alkoholtillsyn/kontrollkop/material/

TOBAK

Convenience Stores Sweden har tagit fram en samlad information och lathund gällande den nya tobakslagen och tillståndsplikten.
Vår rekommendation till dig som handlare är att utgå från denna vägledning till dess att tillämpningen av den nya tobakslagen har etablerat sig på ett sätt som behandlar alla butiksansvariga handlare lika i hela landet.

På våra medlemssidor finns också länkar till exempel på egenkontrollprogram från några olika kommuner.

Hör av dig till oss för att få ta del av lathunden:
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., 08-505 970 30